Nowa siedziba Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zmieniło swoją siedzibę, która aktualnie znajduje się przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku .

W CIiPKZ można uzyskać informacje dotyczące rynku pracy oraz możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego. Doradcy udzielają indywidualnych porad zawodowych, pomagają opracować własny plan poszukiwania pracy, wybrać zawód i ścieżkę kształcenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 323 72 30.

www.wup.gdansk.pl