PGNiG Polskie innowacje na Politechnice Gdańskiej

 • Druga edycja kampanii „PGNiG Polskie innowacje” szerzącej kulturę innowacyjności na polskich uczelniach odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w godz. 10.00–15.00. na Politechnice Gdańskiej. W programie cykl wykładów oraz warsztatów poświęconych innowacyjnym inwestycjom PGNiG oraz przedstawienie szerokiej oferty współpracy w ramach staży, praktyk i konkursów. Wydarzenie skierowane jest do całego środowiska akademickiego, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

  Kampania „PGNiG Polskie innowacje” (prowadzona przez Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG SA) umożliwia kontakt z pracownikami krajowych i zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz udział w specjalistycznych warsztatach i wykładach.

    Podczas części oficjalnej, specjaliści z Grupy Kapitałowej PGNiG przedstawią zakres i charakterystykę działalności poszczególnych spółek z naciskiem na obecnie prowadzone projekty o charakterze innowacyjnym. Opowiedzą także o szerokiej ofercie współpracy w ramach praktyk, staży i konkursów organizowanych przez PGNiG.

  Ponadto części oficjalnej spotkania towarzyszyć będzie stoisko informacyjne, na którym zainteresowani będą mogli sprawdzić swoje umiejętności techniczne na specjalnie przygotowanych aplikacjach (dla najlepszych przewidziane atrakcyjne nagrody),  a także dowiedzą się więcej o funkcjonowaniu spółki. Eksperci przybliżą uczestnikom programy, takie jak:  „PGNiG Akademia Młodych”, „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” czy też „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów”. Na wszystkich odwiedzających namioty czeka pyszna kawa.

  Program wydarzenia:

  Namioty (teren zewnętrzny przed Wydziałem Mechanicznym)

  10.00–15.00  –  Konkursy z nagrodami;  możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistami GK PGNiG; możliwość uzyskania informacji o ofercie PGNiG kierowanej do młodych ludzi

  14.00 - 15.00  - Tomasz Antosiak, trener, warsztat  Jak świadomie budować swój wizerunek zawodowy? (możliwość uzyskania certyfikatu, zapisy na stronie Biura Karier http://pg.edu.pl/biuro-karier/zapisy-na-warsztaty)

  Audytorium na Wydziale Mechanicznym, sala 211

  11.00 – 13.00

  1.   Wystąpienie przedstawiciela/przedstawicieli Władz Uczelni.

  2.   Maciej Szota, p.o. Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, Jak szukamy innowacji w PGNiG SA?

  3. Jacek Brzozowski, Dyrektor Biura Rozwoju Oferty PGNiG Obrót Detaliczny, Nowoczesne rozwiązania BtoC w PGNiG Obrót Detaliczny

  4. Grzegorz Bazan, Dyrektor ds. Operacji Serwisowych, Exalo Drilling „Projekty innowacyjne w sektorze wierceń lądowych”

  5. Zbigniew Kryj, Prezes  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o. , Władysław Uthke, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP"
  Sp. z o.o. Innowacyjne projekty na tle działalności spółki

  Sala 508 na Wydziale Mechanicznym

  13.00 14.00

  Maria Rutkowska, specjalista ds. innowacji PGNiG SA, Krzysztof Sułek, koordynator projektu „Inkubator InnVento”  PGNiG SA, warsztat Współpraca nauki i biznesu (zapisy na stronie Biura Karier http://pg.edu.pl/biuro-karier/zapisy-na-warsztaty)

  W ramach pierwszej edycji „PGNiG Polskie innowacje” obyło się 8 spotkań w Warszawie, Toruniu, Gliwicach, Szczecinie i Poznaniu.

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada udziały /akcje w ok. 30 spółkach i jest liderem na polskim rynku gazowniczym.

   Podstawowa działalność:

  • wydobycie i produkcja gazu ziemnego
  • import, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja paliw gazowych i płynnych
  • produkcja ciepła i energii elektrycznej