Program praktyk studenckich-EXPRESS DO KARIERY- Siódemka S.A.

10 października 2012 | dodane przez: Sekcja Karier Studenckich

Program praktyk studenckich-EXPRESS DO KARIERY- Siódemka S.A.

Program praktyk studenckich - EXPRESS DO KARIERY bezpośrednio skierowany
jest do studentów uczelni wyższych w całym kraju, którzy zainteresowani są zdobywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych i wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktyki w naszej firmie powinny spotkać się z zainteresowaniem studentów zwłaszcza kierunków związanych z transportem, logistyką i gospodarką magazynową. Dodatkowo biorąc pod uwagę wielkość i organizacyjne funkcjonowanie Siódemka S.A., program EXPRESS DO KARIERY przeznaczony jest również dla studentów innych specjalności, którzy w ramach Oddziałów czy Centrali będą mieli możliwość poznania od wewnątrz struktur i funkcjonowania różnych działów w Siódemka S.A.

Założenia ogólne programu EXPRESS DO KARIERY

* program praktyk studenckich trwa minimum 3 tygodnie, maksymalnie 3
miesiące
* skierowany jest do studentów minimum III - go roku
* obejmuje wszystkie Działy Centrali i Oddziały w firmie
* praktykant odbywa praktyki w elastycznych godzinach, które są
uzgodnione z opiekunem praktyk i ujęte w porozumieniu dotyczącym praktyk
* praktyki są bezpłatne
* z praktykantem jest zawarta umowa: porozumienie w sprawie praktyk
* każdy praktykant ma wyznaczonego swojego indywidualnego Opiekuna
Praktyk (Kierownik lub wyznaczona przez niego osoba)

Więcej informacji na stronie internetowej - www.siodemka.com (zakładka KARIERA).