Projekt "Wsparcie na starcie"

10 października 2012 | dodane przez: Sekcja Karier Studenckich

Projekt " Wsparcie na starcie"

Zaproszenie do udziału w projekcie „WSPARCIE NA STARCIE".

Założenia projektu:
Projekt pn. „Wsparcie na starcie" skierowany jest do młodych osób pozostających bez zatrudnienia, które są zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Projekt ofertuje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze połączone z pozyskaniem bezzwrotnych dotacji.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób:
 które nie ukończyły 25 roku życia
 zamieszkujących woj. pomorskie
 pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub osób nieaktywnych zawodowo), równieź studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Preferowaną grupą osób są:
 osoby niepełnosprawne
 osoby zamieszkujące obszary słabe strukturalnie
 kobiety

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. BEZPŁATNE SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE:
blok szkoleniowo-doradczy, podczas których zorganizowane zostanie indywidualne
spotkanie z doradcą zawodowym oraz szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej (ABC Przedsiębiorczości), przygotowania biznes planu oraz rozliczania dotacji.

2. WSPARCIE FINANSOWE:
środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na pokrycie bieżących
kosztów funkcjonowania firmy:
 jednorazowa dotacja inwestycyjna, przeznaczona na zakupy inwestycyjne niezbędne do prowadzenia firmy (średnio 34 500 zł dla minimum 26 osób)
 podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (średnio 1 300 zł miesięcznie dla minimum 26 osób)
 przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 m-cy (średnio 1 000 zł miesięcznie dla minimum 20 osób)
Uczestnikom szkoleń i doradztwa zapewniamy:
 zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Trójmiasta)
 materiały szkoleniowe i doradcze
 poczęstunek w trakcie trwania zajęć

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie - (możliwość złożenia wniosku oraz pomoc przy jego wypełnieniu) w dniu 15.10.2012 roku(poniedziałek) w godzinach od 12.00 do 14.00. Miejsce spotkania: Budynek Bratniak ul.Siedlicka 4, pokój 210 A.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.pegazgroup.pl w zakładce „PROJEKTY UE"


NABÓR ZGŁOSZEŃ JUŻ OD 8 PAŹDZIERNIKA!!!