Warsztaty na miesiąc VII i VIII Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej