XII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

 • Ruszyła XII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

  Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

  Kto może wziąć udział?

  Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

  Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  -  etyka biznesu

  -  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

  -  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

  -  ład korporacyjny

  -  innowacyjność społeczna w gospodarce

  -  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

  -  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

   

  Jak zgłosić pracę?

  Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  - wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),

  - skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),

  - egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.
   

  Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.


  Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku

  Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

  Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl., csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny.

  Konkurs jako jeden z trzech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

  Kontakt: konkurs@kpf.pl.