Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie pt.: "ABC prowadzenia biznesu"

15 października 2012 | dodane przez: Sekcja Karier Studenckich

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie pt.: „ABC prowadzenia biznesu"

W dniu 22 października br. na Politechnice Gdańskiej rozpoczyna się bezpłatny kurs pt.: „ABC prowadzenia biznesu". Kurs jest skierowany do studentów oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej, którzy są zainteresowani wszelkimi zagadnieniami związanymi z rozpoczęciem oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jest to już kolejna edycja tego kursu, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem, wśród studentów naszej Uczelni. Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat planowania własnego zatrudnienia, przesłanek rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie indywidualnej oraz spółek osobowych. Zaznajomienie z metodami wyboru formy prawnej i formy opodatkowania działalności, zasadami jej rejestracji oraz obowiązkami w zakresie podatków, rachunkowości, statystyki państwowej oraz wynikającymi z innych regulacji prawa gospodarczego.

„ABC prowadzenia biznesu"

Tematyka kursu: Prawno-ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Kurs obejmuje 30 godzin wykładów (10 spotkań po 3h). Pierwsze zajęcia 22.10.2012 (Poniedziałek) godz.17:00 Audytorium nr 2 nowy budynek WETI

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zapraszamy do rejestracji na stronie

http://www.pg.gda.pl/abcbiznesu/?/formularz/

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel.:58 348 61 55 e-mail: piomar@pg.gda.pl

Na pierwsze zajęcia prosimy przynieść kserokopię legitymacji studenckiej lub dyplomu.

Kurs współfinansowany ze środków Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej