Zapraszamy studentów oraz absolwentów na bezpłatny warsztat Rozmowa kwalifikacyjna

28 czerwca 2012 | dodane przez:

Zapraszamy studentów oraz absolwentów na bezpłatny warsztat „Rozmowa kwalifikacyjna"

Program warsztatu:
 Oczekiwania pracodawcy – o co może zapytać i dlaczego.
 Kompetencje kandydatów ważne dla pracodawców.
 Techniki stosowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 Autoprezentacja (komunikacja werbalna i niewerbalna).
 Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

Forma: mini wykład, ćwiczenia, dyskusja.


Termin: 9.07.2012
Godz.: 10.00-13.30
Miejsce:
Bratniak Ul. Siedlicka 4 (nad klubem „Kwadratoa") Pok. 205

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt:

Sekcja Karier Studenckich Politechniki Gdańskiej
Bratniak
Ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk
Pok. 204
tel. 058 348 69 84, 058 347 16 90, 058 347 28 84
www.biuro.karier.pg.gda.pl
e-mail: biuro.karier@pg.gda.pl