Zostań Ambasadorem Kariery w Unii Europejskiej

Trwa nowa kampania rekrutacyjna na stanowiska ambasadorów kariery w Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś studentem, który chce promować karierę w UE na swoim kampusie, możesz ubiegać się o zostanie ambasadorem kariery w UE. Poszukujemy osób otwartych i łatwo nawiązujących kontakty.

W ramach tego programu będziesz miał okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE
  i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy
 • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe,     które uatrakcyjni Twoje CV
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień    publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez     cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami      instytucji UE
 • uzyskać list polecający zawierający informacje o    wynikach Twojej pracy.

 

Jakie są zadania ambasadora?

 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą
  w instytucjach UE
 • identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi
 • tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy
  z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych
 • robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów
 • wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z ich realizacji
 • zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne monitorowanie


 
Wymogi podstawowe:

 • pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo
 • zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora
 • regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”
 • udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online)
 • zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji

Są to wymogi podstawowe. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. Poszukujemy ambasadorów, którzy podczas promowania pracy w instytucjach UE wykażą się innowacyjnością i kreatywnością!

 

Jak się zgłosić:

Możesz się zgłosić, jeśli: 

 • jesteś obywatelem UE
 • posługujesz się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz
 • masz możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r.
 • jesteś studentem i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany i obecny na uczelni (październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.).

Cv w języku polskim i angielskim oraz krótką informację dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na Ambasadora Kariery w UE reprezentującym Politechnikę Gdańską prosimy przesłać na adres: biuro.karier@pg.edu.pl do dnia 7.04.2021 r. Sugerujemy przygotowanie życiorysu na bazie CV europass - https://europa.eu/europass/pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV na potrzeby wyboru kandydata na Ambasadora Kariery EU"

Cv w języku polskim oraz angielskim powinno zawierać wszystkie  kategorie danych osobowych, które są wymienione w Klauzuli informacyjnej RODO_Ambasadorzy Karier 2021-2022_KPRM. Ich zakres jest tożsamy ze zbiorem danych, o które prosi EPSO w formularzu rejestracyjnym programu.  

W przypadku kategorii:

I. „Dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta: informacje o trwających studiach” student - ambasador proszony jest o podanie następujących danych/informacji:

- nazwa uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV (PL/ANG);

- rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie);

- kierunek studiów;

- planowany rok zakończenia studiów;

- informacja-oświadczenie, iż student - ambasador w trakcie całego roku studenckiego 2021/2022 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta danej uczelni).

II. „Dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta: znajomość języków” student - ambasador proszony jest o podanie danych zgodnie ze skalą Rady Europy (Common European Framework of Reference), która wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej oraz wskazanie ew. certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności.

III. „Dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta: doświadczenie zawodowe” student - ambasador może w tym miejscu podać informacje m.in. dot. działalności społecznej, aktywności sportowej, hobby, podjętej pracy zarobkowej, staży, itp. i pełnionych w związku z tym funkcji, czy też wykonywanych obowiązków. 

Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów - ambasadorów KPRM wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br. (na koszt EPSO). Wszyscy pozostali uczestnicy programu zostaną zaproszeni do szkolenia
w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (KPRM nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegu w Warszawie).Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line.

Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

Załączone pliki