PIOTR JANISZEWSKI – dyplomowany doradca zawodowy, certyfikowany coach ICC (INTERNATIONAL COACHING COMMUNITY) i trener.

mailKontakt: 

Tel: (58) 348 63 33

e-mail: piojani1@pg.edu.pl

 

Praktyk w realizacji projektów biznesowych – przez wiele lat pracował na stanowiskach menadżerskichi kierowniczych oraz jako członek zarządu. Od 2005 roku związany
z III sektorem - realizował projekty PR-owe
i CSR-owe. Obecnie doradca zawodowy, coach, konsultant i trener.

Więcej informacji w zakładce  -  O nas 

 

 

Coaching kariery  /  Coaching zawodowy:

 - odkryjesz czynniki motywujące w wyborach drogi kariery

 - dowiesz się, jak być bardziej efektywnym (robiąc mniej osiągać więcej)

- zaplanujesz, jak nauczyć się nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy

 - zostaniesz sam dla siebie coachem

 - nauczysz się, jak być kreatywnym w życiu i pracy