Profesjonalny test predyspozycji zawodowych dla doktorantów oraz młodych doktorów.

Biuro Karier PG, w ramach zakończonego projektu Advanced PhD*, serdecznie zaprasza doktorantów oraz młodych doktorów (do 35 roku życia) do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych na podstawie przeprowadzonego testu, który:

  • dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania danej osoby w miejscu pracy (pokazuje osobowość w kontekście pracy zawodowej),
  • pozwala wskazać rodzaj pracy sprzyjającej rozwojowi posiadanego potencjału.

Test jest wykorzystywany w procesach rekrutacji oraz doradztwa zawodowego przez prestiżowe firmy oraz instytucje.

Test może być pomocny w trakcie: tworzenia ścieżki kariery, oceny potencjału zawodowego (np. w zakresie kompetencji menadżerskich), podejmowania decyzji dotyczących pracy.

Uzyskane informacje mogą sprzyjać samopoznaniu oraz rozwojowi osobistemu.

Po wypełnieniu testu on-line (wynik widoczny w krótkim czasie po jego zakończeniu), odbędzie się indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Karier, podczas którego przedstawiony zostanie pełniejszy opis wyników, obszarów rozwoju i predyspozycji. Spotkania indywidualne poprowadzi Agnieszka Klawikowska, psycholog, doradca zawodowy Biura Karier PG.

W celu uzyskania dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt mailowy:agnieszka.klawikowska@pg.gda.pl lub telefoniczny  (58) 348 69 84.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

*) Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Projekt „Advanced PhD”), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), realizowany na Politechnice Gdańskiej w okresie 1.07.2013 - 31.12.2015. Więcej informacji o projekcie na jego stronie domowej  >>> Advanced PhD.