TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Zapraszamy studentów i absolwentów z orzeczeniami o niepełnosprawności do wzięcia udziału w Projekcie TEKA ABSOLWENTA

CO OFERUJEMY:

  • wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia

indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

oraz kursy i szkolenia zawodowe dla osób

z niepełnosprawnością,

  • zdobycie uprawnień zawodowych w tym np.

prawo jazdy, licencja wyceny nieruchomości,

grafi ka komputerowa itp.

  • 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium

stażowym oraz w uzasadnionych

przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,

  • wsparcie zatrudnienia i samo zatrudnienia.

PROJEKT ADRESOWANY

JEST DO ABSOLWENTÓW

SZKÓŁ WYŻSZYCH, KTÓRZY:

  • posiadają orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności,

  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują

ostatni rok nauki w szkole wyższej,

są osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

Tel. 501 787 756

 

http://www.fazon.pl/

http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&Itemid=147 link do deklaracji zgłoszeniowej

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla benefi cjenta.

Nie czekaj. Zgłoś się do udziału w projekcie. Wypełnij deklarację zgłoszeniową.

Odwiedź stronę: www.fazon.pl

biuro@fazon.pl