II edycja konkursu Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to koncepcja polegająca na racjonalnym
i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Aby wyeliminować negatywne skutki dotychczas stosowanej gospodarki linearnej Unia Europejska zobowiązuje swoich członków do wdrażania rozwiązań GOZ. W odpowiedzi na potrzebę wsparcia przedsiębiorstw w tym obszarze oraz szerokiego promowania korzyści wynikających z gospodarki cyrkularnej, Stena Recycling organizuje konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Jego celem jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Stena Recycling, upowszechnia wiedzę
o korzyściach płynących z GOZ i wspiera transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny.

W konkursie przewidziano trzy kategorie: 1. dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki
z obszaru GOZ; 2. dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ; 3. dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ. Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY”.

Projekty konkursowe oceni 8-osobowe Jury pod przewodnictwem Piotra Bruździaka, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowe lub szkoleniowe, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowa lista nagród dla firm stanowi załącznik do Regulaminu. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrywają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Laureatami I edycji konkursu zostali:

w kategorii przedsiębiorstwo – praktyka:

  • nagroda główna: ZT Kruszwica za projekt „Przekwalifikowanie odpadów na produkt uboczny”,
  • wyróżnienie: Grupa VELUX za projekt „Wykorzystanie surowca drzewnego do produkcji energii cieplnej”;

w kategorii przedsiębiorstwo – promocja:

  • nagroda główna: Studio 102 za projekt „Z GŁOWĄ / Pozbądź się wszystkiego co nie jest ci potrzebne”;

w kategorii dla studentów:

  • nagroda główna: Karolina Ceglarz z Politechniki Śląskiej za projekt „Kompostomat”,
  • wyróżnienie: Mateusz Perzanowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za projekt „Śmieci w sieci”;

 

Druga edycja konkursu, do której nabór będzie trwał od 15 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku, odbywać się będzie pod hasłem „Cyrkularny potencjał do wykorzystania”. W tym roku, odwołując się do najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań z rynku polskiego i międzynarodowego, firma Stena Recycling chce zwrócić uwagę na realne korzyści dla przedsiębiorstwa, wynikające z wdrażania modeli biznesowych zgodnych z zasadami GOZ.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award