Konkurs architektoniczny CM UMK

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niej na zamawiającego.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród w wysokości 50 000 PLN brutto (I miejsce),
30 000 PLN brutto (II miejsce) oraz 15 000 PLN brutto (III miejsce).

Konkurs ma charakter koncepcyjny, a nie realizacyjny i jest skierowany zarówno do firm profesjonalnych, jak i do studentów.

TERMINY:

  • Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 05.11.2018 r.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 14.11.2018 r.
  • Składanie prac konkursowych do dnia: 15.03.2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż: 02.04.2019 r.

Wskazane terminy mogą ulec przedłużeniu. O zmianie terminów Organizator Konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.cm.umk.pl/konkurs


Zapraszamy do udziału!