Konkurs Ministerstwa Finansów "Podatkowi Liderzy"

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w  konkursie Podatkowi Liderzy

  • „Podatki w czasie pandemii" to temat pracy konkursowej VIII edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swój pomysł na zmiany systemu podatkowego, które mogą ułatwić firmom dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
  • Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

 

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Podatki w czasie pandemii" złóż do 29 listopada 2020 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

 

Harmonogram konkursu:

·       29 listopada 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń,

·       do 20 grudnia 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,

·       11 - 15 stycznia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,

·     do 24 stycznia 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy.

 

Podatkowym liderom oferujemy:

  • Płatny staż w Ministerstwie Finansów (wynagrodzenie miesięczne 3000 zł), w ramach którego przewidywane są m.in.:
  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.
  •  Staż trwa 1 miesiąc z możliwością przedłużenia o 2 miesiące (łącznie max. 3 miesiące)
  • Staż będzie można realizować od 1.02.2021-30.09.2021.

 

Link do ogłoszenia na stronie MF: https://www.gov.pl/web/finanse/konkurs-mf-zmierz-sie-z-podatkowymi-wyzwaniami-okresu-pandemii-i-zostan-podatkowym-liderem2

 

Link do strony internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy