Mentoring u pracodawcy dla studentów uczestniczących w projekcie

Z myślą o studentach rozpoczynających pracę uruchomiona została w projekcie usługa mentoringu. Uczestnicy projektu, którzy znajdą zatrudnienie przy wsparciu Biura Karier, będą mieli szansę szybciej poznać firmę, jej strukturę, kulturę organizacyjną oraz obowiązujące
w niej zasady i warunki pracy. Nowemu pracownikowi firmy przydzielony zostanie mentor – opiekun (w tej roli pracownik pracodawcy), którego rolą będzie zapewnienie szybkiego rozwoju pracownika w firmie, doskonalenie jego umiejętności oraz pomoc w planowaniu
i realizacji ścieżek kariery. Opieka mentora może potrwać do 3 m-cy od momentu zatrudnienia, a jej realizacja przebiegać będzie
w uzgodnieniu z pracodawcą.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o kontakt z Biurem Projektu i poinformowanie o planowanym podjęciu pracy, ze wskazaniem nazwy pracodawcy, stanowiska oraz daty rozpoczęcia pracy. Mentoring powinien rozpocząć  się w możliwie szybkim czasie od podpisania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia jest podjęcie pracy na cały lub pół etatu, na okres min. 3 m-cy.

Informację prosimy przekazać drogą telefoniczną (58/ 347 28 84) lub mailową (dokariery@pg.edu.pl).