Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Z usług świadczonych przez Biuro Karier mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy.

Co oferujemy:

• prowadzimy bazę ofert pracy, staży i praktyk zawodowych
• prowadzimy bazę CV oraz bazę pracodawców
• prowadzimy indywidualne rozmowy doradcze
• pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy
  kwalifikacyjnej
• pomagamy w planowaniu ścieżek kariery zawodowej
• dostarczamy informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych
• organizujemy warsztaty i kursy dotyczące między innymi: poszukiwania pracy
  oraz  uruchomienia własnej działalności gospodarczej, rozwoju osobistego
• organizujemy prezentacje pracodawców na terenie PG
• organizujemy spotkania pracodawców ze studentami PG
• prowadzimy badania karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej 
 

Pracownicy Biura Karier:
 

Kierownik Biura Karier

mgr Monika Downar

e-mail: monika.downar@pg.edu.pl

tel: +48 58 3486241

 

Specjalista

mgr Joanna Jettmar-Fojut 

e-mail: jjettmar@pg.edu.pl

tel. +48 58 3471690

 

Specjalista ds. informacji

mgr inż. Magdalena Barnowska

e-mail: magdalena.barnowska@pg.edu.pl

tel: +48 58 3472884

 

Doradca zawodowy 

mgr Agnieszka Klawikowska

e-mail: agnieszka.klawikowska@pg.edu.pl

tel. +48 58 3486984

 

Doradca zawodowy

mgr Ewa Wójcik

e-mail: ewa.wojcik@pg.edu.pl

tel.+48 58 3486333

 

Doradca ds. przedsiębiorczości
(poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych)

mgr Agata Lewandowska

e-mail: agata.lewandowska@pg.edu.pl

tel. +48 58 3486344