Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Zapraszamy pracodawców do współpracy z Biurem Karier Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

Biuro Karier pośredniczy w podjęciu zatrudnienia przez studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz wspiera pracodawców                w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy i założenia konta rekrutera na platformie kariery CAREER CENTER, co umożliwi Państwu nieodpłatne zamieszczanie ofert pracy, staży i praktyk studenckich, skierowanych do studentów i absolwentów naszej Uczelni.

CAREER CENTER to europejska, wszechstronna platforma, z której  korzysta obecnie ponad 600 uczelni w całej Europie. Platforma obsługiwana jest w językach: polskim i angielskim, co umożliwi Państwu dotarcie z informacją zarówno do polskich, jak i zagranicznych studentów/ absolwentów naszej Uczelni.

Do dyspozycji dwa sposoby rejestracji/ logowania:

Podstawowe konto rekrutera - umożliwia zamieszczanie aktualnych ofert pracy, staży i praktyk studenckich; rejestracja/ logowanie poprzez link:  Career Center -konto podstawowe

Rozszerzone konto rekrutera - poza możliwością zamieszczania ofert pracy, staży i praktyk, daje również możliwość założenia wizytówki firmy oraz zamieszczania informacji o wydarzeniach (dni otwarte, konkursy, szkolenia, programy stażowe i stypendialne itp.), zamieszczania materiałów promocyjnych, takich jak: zdjęcia, filmiki, informacje o procesach rekrutacyjnych, jak również linki do Państwa stron internetowych i mediów społecznościowych.

Link do konta rozszerzonego pracodwacy: Career Center- konto rozszerzone pracodawcy

Ponadto zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nas targach pracy oraz do współpracy przy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekrutacyjnym (spotkania z pracodawcą) oraz edukacyjnym (warsztaty, szkolenia, wykłady branżowe).