Urząd 

Linki do oferty

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Analiz i Zezwoleń

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,68834

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

referendarz - kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w Departamencie Ochrony Radiologicznej

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,68835