Urząd 

Linki do oferty

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Analiz i Zezwoleń

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,68834

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

referendarz - kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w Departamencie Ochrony Radiologicznej

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,68835

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Główny Specjalista BIP: 73167

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Główny Specjalista BIP: 73177

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Główny Specjalista BIP: 73445

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Starszy specjalista BIP:73799

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Radca Prawny BIP: 75163
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Główny specjalista Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego – BIP: 75283

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Specjalista Centrum Informacyjne Rządu – BIP: 75314

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Podreferendarz do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej w Departamencie Służby Cywilnej, BIP: nr 76225