Urząd 

Linki do oferty

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Radca Szefa KPRM w Departamencie Programowania Prac Rządu

główny specjalistado spraw: kontroliw Wydziale Kontroli Centrum Oceny Administracji

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW starszy specjalista do spraw: koordynacji dostaww Wydziale Koordynacji i Procesów Biura Dyrektora Generalnego
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Specjalista
do spraw: rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji i listów oraz obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Departamentuw Wydziale Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Obywatelskich 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE INSTRUMENTÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

https://bip.pomorskie.eu/a,59255,oferta-262018.html

Ministerstwo Środowisko
Zespoł Szczytu Klimatycznego COP24 w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Kandydaci, którzy wygrają nabór wezmą udział w organizacji najważniejszego globalnego forum poświęconemu polityce klimatycznej: 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), które odbędzie w Polsce w grudniu 2018 r. 
Więcej informacji na temat szczytu klimatycznego znajdą Państwo na stronie: https://www.mos.gov.pl/cop24/
 
 
 
Project Manager w Bratysławie
https://www.visegradfund.org/news/vacancy-project-manager-2/