Polski Rejestr Statków S.A.

 • Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą, prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS.

  PRS jest organizacją uznaną przez Unię Europejską do wykonywania inspekcji i przeglądów na statkach morskich oraz instytucją klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, PRS jest również jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej (pod numerem 1463).

  PRS posiada upoważnienia Administracji morskiej Polski i kilkudziesięciu innych państw do

  działania w ich imieniu.

  PRS działa także jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania.

  Polski Rejestr Statków posiada następujące świadectwa oraz certyfikaty:

  - Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego stwier­dzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzulach: „POUFNE", „NATO CONFIDENTIAL", „EU CONFIDENTIAL",

  - Certyfikat akredytacji jednostki inspekcyjnej,

  - Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby,

  - Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania,

  - Certyfikat akredytacji weryfikatora EMAS,

  - Certyfikat akredytacji weryfikatora rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych EU ETS.

   

  Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów PRS pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, obiektów lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego.

   

  W ciągu 80 lat funkcjonowania PRS zgromadził kapitał wiedzy i doświadczenia umożliwiający świadczenie szerokiego zakresu usług takich jak:

  • Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji
   i budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:

  • statków morskich,

  • statków śródlądowych, łodzi i jachtów,

  • okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,

  • konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,

  • kontenerów,

  • materiałów i wyrobów,

  • firm serwisowych i wytwórni.

  • Nadzory przemysłowe w zakresie:

  • budowy i eksploatacji obiektów offshore,

  • zarządzania kontraktami budowlanymi,

  • nadzorów nad budowami i robotami budowlanymi, remontowymi i modernizacjami obiektów infrastruktury technicznej lądowej, śródlądowej i morskiej,

  • Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.

  • Certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami.

  • Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe)

  • Szkolenia w zakresie:

  • systemów zarządzania,

  • techniki i technologii,

  • certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej,

  • wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.prs.pl