Małgorzata Grzyska

doradca ds. przedsiębiorczości

(poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych)

 


 

 

 

W ramach indywidualnego i grupowego doradztwa w zakresie przedsiębiorczości będziesz miał okazję:

 

- dowiedzieć się czy masz predyspozycje do bycia przedsiębiorcą, jakie są Twoje mocne i słabe strony, co powinieneś wykorzystać a nad czym jeszcze popracować

- zaprojektować swój biznes na podstawie Business Model Canvas najbardziej wszechstronnego modelu biznesowego używanego
na całym świecie

- sprawdzić swoje założenia dotyczące wyboru klientów, planowanych produktów i usług oraz znajomości konkurencji i rentowności Twojego pomysłu

- dowiedzieć się czy i jak możesz pozyskać środki zewnętrzne na stworzenie i rozwój swojego biznesu

- dowiedzieć się jakie inne formy wsparcia można uzyskać dla Start-upów – np. od Inkubatorów Przedsiębiorczości, Parków Naukowo-Technologicznych czy gmin i miast

- dowiedzieć się jakie są wymogi dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy

- dowiedzieć się jaką formę prowadzenia działalności i opodatkowania powinieneś wybrać

- dowiedzieć się gdzie i jak złożyć wniosek o rejestrację Twojej działalności