„Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zakończyło realizację  projektu „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”.

 

 Projekt był skierowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia.

Informacje o projekcie:

 

Wartość projektu:

542 100,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czas realizacji:

3 lata (1.07.2016r. – 30.06.2019r.)

Uczestnicy:

600 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia 

Zakres usług:

poradnictwo zawodowe, coaching kariery, coaching zawodowy, poradnictwo dot. przedsiębiorczości, usługi w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, mentoring u pracodawcy

Rekrutacja do projektu:

uczestnicy projektu rekrutowani na bieżąco

Warunki przystąpienia do projektu:

• status studenta w chwili przystąpienia do projektu,

• ostatni lub przedostatni semestr studiów I lub II stopnia*

• brak zatrudnienia lub praca w zawodzie nie związanym z  kierunkiem   studiów

• złożenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (Karta Uczestnika Projektu, Deklaracja uczestnictwa w projekcie)** w Biurze Projektu  (Bratniak, Ip., pok. 204 w godz. 7:30 – 15:30); dokumenty rekrutacyjne dostępne na MojaPG, w aplikacji Student – Start Kariery

 

Ulotka o projekcie