Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

 

1. Zapoznaj sie z Rregulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej
/documents/1789353/0/Regulamin%20praktyk

 

 

2. Informacje odnośnie praktyk na poszczególnych wydziałach znajdziesz poniżej:

 

3. Kontakty do pełnomocników ds.  praktyk na poszczególnych wydziałach:

 

Lp.

Wydział

Opiekun praktyk

Kontakt

1

Architektury

dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG

awan@pg.edu.pl

58 3471520

2

Chemiczny

dr inż. Michał Strankowski

michal.strankowski@pg.edu.pl

58 3472434

3

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr inż. Bartosz Czaplewski                   

 Elektronika i Telekomunikacja:

 

 

dr inż. Mariusz Szwoch 

(Informatyka)       

   

Dr inż. Piotr Kaczmarek

Automatyka i Robotyka

   
dr inż. Mateusz Moderhak 

(Inżynieria biomedyczna-kierunek międzywydziałowy: ETI, Chemiczny, FTiMS)

matmod@biomed.eti.pg.edu.pl

58 3486294

4

Elektrotechniki i Automatyki

dr inż. Jacek Zawalich
(Automatyka i robotyka)

jacek.zawalich@pg.edu.pl

58 3472585

 dr inż. Mirosław Włas
(Elektrotechnika)

mwlas@pg.edu.pl

58 3472337

5

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

dr inż. Joanna Raczek
(Matematyka stosowana i biomatematyka)

gardenia@mif.pg.gda.pl

58 3471220

dr inż. Anna Szafrańska
(Matematyka finansowa)

annak@mif.pg.gda.pl

58 3471712

dr Tomasz Wąsowicz
(Fizyka stosowana i konwersja energii)

twasowicz@mif.pg.gda.pl

58 3471069

dr  inż. Marek Chmielewski
(Nanotechnologia)

bzyk@mif.pg.gda.pl

58 3486614

dr  inż. Marta Łabuda
(Informatyka stosowana)

marta@mif.pg.gda.pl

58 3471530

6

Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska
(Budownictwo)

praktyki.budownictwo@wilis.pg.gda.pl

58 347 27 02

58 347 28 49

dr  inż. Eliza Kulbat
(Inżynieria środowiska)

praktyki.srodowisko@wilis.pg.gda.pl

58 3472763

dr  inż. Sławomir Grulkowski
(Transport)

praktyki.transport@wilis.pg.gda.pl

58 3486089

dr  inż.Jakub Szulwic
(Geodezja)

praktyki.geodezja@wilis.pg.gda.pl

58 3471731

7

Mechaniczny

dr inż. Rajmund Rytlewski

rajrytle@pg.edu.pl

58 3471379

8

Oceanotechniki i Okrętownictwa 

mgr inż. Dariusz Duda

duda@pg.edu.pl

58 3471101

9

Zarządzania i Ekonomii

dr  Edyta Drajska

edyta.drajska@zie.pg.gda.pl

347-11-06

 

4. Jak długo musi trwać praktyka, żeby została zaliczona ?

  •  80 godzin w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie– gdy praktyka jest 2 tygodniowa
  • 120 godzin w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie–gdy praktyka jest 3 tygodniowa
  • 160 godzin w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie–gdy praktyka jest 4 tygodniowa
  • 240 godzin w czasie nie krótszym niż 6 tygodnie–gdy praktyka jest 6 tygodniowa

 

5. Nie wiesz gdzie możesz odbyć praktykę lub masz problem ze znalezieniem pracodawcy?

Skontaktuj się z pełnomocnikiem praktyk na swoim wydziale lub odwiedź Biuro Karier.