Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

 

1. Zapoznaj sie z Rregulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej
/documents/1789353/0/Regulamin%20praktyk

 

2. Informacje odnośnie praktyk na poszczególnych wydziałach znajdziesz poniżej:

 

 

 

3. Jak długo musi trwać praktyka, żeby została zaliczona ?

  •  80 godzin w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie– gdy praktyka jest 2 tygodniowa
  • 120 godzin w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie–gdy praktyka jest 3 tygodniowa
  • 160 godzin w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie–gdy praktyka jest 4 tygodniowa
  • 240 godzin w czasie nie krótszym niż 6 tygodnie–gdy praktyka jest 6 tygodniowa

 

4. Nie wiesz gdzie możesz odbyć praktykę lub masz problem ze znalezieniem pracodawcy?

Skontaktuj się z pełnomocnikiem praktyk na swoim wydziale lub odwiedź Biuro Karier.