Dołącz do najlepszych! - Rusza 5. edycja wakacyjnych staży w USA i Wlk Brytanii

Polscy studenci już po raz piąty będą mogli wziąd udział w wyjątkowych na skalę europejską stażach w biurach Senatu i Izby Reprezentantów Kongresu USA oraz posłów w brytyjskim Parlamencie. Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) to program stażowy oferujący niepowtarzalną okazję na obserwację jak działa proces demokratyczny w tych krajach. Stażyści spędzą osiem tygodni w biurze, które zaakceptuje danego kandydata.
W tym czasie stażyści nie tylko obserwują pracę biur parlamentarnych, ale także aktywnie angażują się w pracę takiego biura – odbierają telefony i odpowiadają na maile wyborców, piszą notatki służbowe, biorą udział
w różnorodnych wydarzeniach i konferencjach oraz dodatkowych spotkaniach, organizowanych przez TFLF.
W poprzednich latach kandydaci odwiedzili m.in. Pentagon, fabrykę samolotów firmy Boeing, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy.

 

Staż jest również przepustką do aktywności przeznaczonych dla absolwentów programu, którzy po zakooczeniu programu mają okazję brad udział w przygotowanych specjalnie dla nich wydarzeniach. W roku ubiegłym, mimo pandemii, absolwenci programu wzięli udział w wirtualnych spotkaniach m.in. z Ianem Brzezioskim z Atlantic Council czy byłym ambasadorem USA w Polsce Danielem Friedem.

Jak dotąd z programu skorzystało już ponad 30 polskich studentów pochodzących z różnych zakątków Polski (Krakowa, Lublina, Zamościa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Kujaw, Pomorza oraz Warszawy), studiujących w kraju oraz za granicą (na uczelniach brytyjskich, holenderskich czy amerykaoskich). Organizatorzy starają się co roku przyjąd co najmniej połowę studentów z uczelni krajowych.

Warunkiem udziału w programie jest polskie obywatelstwo, status studenta, określony wiek (maksimum 26 lat) oraz działalnośd dodatkowa – np. na rzecz organizacji pozarządowych, stowarzyszeo czy organizacji studenckich. Nie ma przy tym do kooca znaczenia kierunek studiów kandydata. Szansę ma każdy. Liczy się zainteresowanie sprawami transatlantyckimi i ciekawośd świata oraz coś, co wyróżnia kandydata – np. nietypowa pasja. Ważne jest dobre umotywowanie jak staż wpisuje się w plan przyszłej kariery studenta. Wszystko to sprawdza aplikacja konkursowa, którą musi wypełnid kandydat na początku rekrutacji.

Temu, jakie korzyści przynosi staż i bycie absolwentem TFLF oraz jak skutecznie wypełnid aplikację konkursową poświęcony będzie specjalny webinar, który przygotowali Organizatorzy. Wezmą w nim udział przedstawiciele zarządu TFLF oraz absolwenci programu.

Webinar odbędzie się za pomocą ogólnodostępnej aplikacji w dniu 25.02 o godzinie 19:00. Więcej informacji o samym webinarze można znaleźd na stronie TFLF na Facebooku.

Staże odbędą się w wakacje, w Londynie i Waszyngtonie od połowy sierpnia do początku października. Staż jest bezpłatny, a TFLF zapewnia pokrycie większości kosztów (m.in. lotów, wizy oraz zakwaterowania) w ramach przyznanego każdemu z wybranych kandydatów stypendium. Od kilku lat partnerami programu są Ambasada USA oraz Ambasada Zjednoczonego Królestwa w Polsce jak również Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości
i korporacja Lockheed Martin.

Aby aplikowad należy wysład zgłoszenie najpóźniej do 14 marca 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF. Wybrane osoby, które trafią do finałowej rundy odbędą rozmowy indywidualne z komisją złożoną z przedstawicieli TFLF oraz Partnerów programu. Spotkania zaplanowano na połowę kwietnia. Ostateczna lista tegorocznych stażystów zostanie ustalona na początku maja.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: http://transatlanticforum.org/