Nabór do I edycji Programu Stażowego Klimat dla Przyszłości

Interesujesz się polityką klimatyczną i racjonalnym wykorzystywaniem zasobów środowiska? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i unikatową wiedzę od ekspertów z sektora publicznego? Chcesz dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu oraz instytucjach podległych i nadzorowanych przez Ministra Klimatu?

Już teraz masz szansę wzięcia udziału w programie stażowym „Klimat dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rekrutacja rozpoczęła się 28 sierpnia 2020 r. i trwa do 28 września 2020 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu https://www.gov.pl/web/klimat/i-edycja-programu-stazowego-klimat-dla-przyszlosci2