NABÓR ZDOLNYCH PASJONATÓW NAUKI DO PROJEKTU IBP

Bio Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT Gdynia) zaprasza do udziału w VII edycji projektu InnovaBio Pomorze (IBP)*, podczas którego studenci nauk przyrodniczych realizować będą innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe na rzecz firm.

Kiedy?

Zespoły badawcze będą realizować prace B+R w BioLaboratorium PPNTw okresie od 29 czerwca do 30 września 2020r.

Dla kogo?

Poszukujemy studentów nauk przyrodniczych, którzy chcą podejmować nowe wyzwania, poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności laboratoryjne oraz aktywnie i odpowiedzialnie angażują się w wykonywane zadania. Ponadto, udział w projekcie daje możliwość zrealizowania obowiązkowych praktyk studenckich.

Korzyści z uczestnictwa

Uczestnicy, którzy zdecydują się na udział w programie InnovaBio Pomorze zyskują:

- doskonalenie warsztatu laboratoryjnego i poznanie metod badawczych

- wiedzę merytoryczną poprzez udział w szkoleniach i wykładach

- sprawność poprawnego planowania badań i ich prowadzenia

- przygotowanie do analizy i interpretacji wyników

- umiejętność sporządzania raportów i prezentacji z uzyskanych wyników

- zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców

- zwiększenie swojego potencjału na rynku pracy

Jak się zgłosić do projektu?

Wypełniony formularz Zgłoszenie Uczestnika znajdujący się na stronie:

https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/ ), należy przesłać na adres ibp@ppnt.gdynia.pl w terminie do 24 czerwca 2020 r.

Regulamin projektu na stronie https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/

*Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym