Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

 

1. GDAŃSKIE CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW.

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców zostało otwarte w czerwcu 2005, jako pierwszy w Polsce punkt kompleksowej informacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz aktywnych przedsiębiorców.

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców jest wyspecjalizowaną jednostką informacyjną Urzędu Miejskiego w Gdańsku, będącą innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym podmioty gospodarcze. Dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, klienci mogą uzyskać kompleksową informację o dostępnym wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowymi zadaniami centrum są:
 • obsługa przedsiębiorców składających wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • informowanie o aktualnych, dostępnych dla gdańskich przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne itd.; w tym celu centrum współpracuje z wieloma organizacjami z otoczenia biznesu,
 • pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat koncesji, pozwoleń i innych wymagań dotyczących przedsiębiorców,
 • pomoc osobom z kraju oraz z zagranicy w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • udzielanie informacji dotyczących warunków podejmowania działalności,
 • szerzenie idei rozwoju przedsiębiorczości oraz pobudzanie aktywności obywateli poprzez szereg działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do gdańskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych.

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców prowadzi szereg projektów lokalnych oraz ponadnarodowych, których celem jest wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Realizowane projekty:

 1. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy http://www.gcop.gdansk.gda.pl/akademia-gdanskiego-  
     przedsiebiorcy

 2. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy http://www.gcop.gdansk.gda.pl/asystent

 3. GO Creative. Biznes na Start http://www.gcop.gdansk.gda.pl/biznes-na-start

 4. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości http://www.gcop.gdansk.gda.pl/gdanski-inkubator-
     przedsiebiorczosci

 

Kontakt:

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1
ul. Partyzantów 74, 80–254 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

Informacja telefoniczna:

tel.: 58 323 69 82-86; 58 323 71 31-33;
e-mail: gcop@gdansk.gda.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki, wtorki, czwartki od 8:00 do 16:00
środy od 8:00 do 17:00
piątki od 8:00 do 15:00

 

 

2. AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Agencji Rozwoju Pomorza - zakres oferowanych usług:
 • Biznes Plany, strategie marketingowe i finansowe
 • Pomoc w pozyskaniu:
 •  środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy i Unii Europejskiej
 • środków z Unii Europejskiej dla firm i osób 50 +
 • pożyczek europejskich na start  i rozwijanie biznesu z oprocentowaniem nawet 0%
 • środków na wyposażenie stanowiska pracy z UP
 • Kompleksowa obsługa biznesu: zakładanie, rejestracja firmy, itp.
 • Porady prawnika i doradcy podatkowego w zakresie m.in. zakładania i prowadzenia firmy, wyboru formy działalności, przygotowanie i konsultacje umów, dokumentów, itp.
 • Bezpłatne informacje i konsultacje w zakresie dotacji europejskich, zakładania oraz prowadzenia działalności, rozliczanie projektów finansowanych z UE

 

Usługi doradcze dofinansowane są w 90% ze środków UE oraz budżetu państwa.

Kontakt:

AGENCJA ROZWOJU POMORZA SA- Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU
ul. Arkońska 6, 80-180 Gdańsk
Tel. 58 32 33 106, 218, 222
e-mail: konsultacje@arp.gda.pl
www.pomorskie.ksu.parp.gov.plwww.arp.gda.pl

 

 Możliwości pozyskania środków finansowych – aktualna oferta w województwie pomorskim:
 1. Działanie 6.2 PO KL– wsparcie nawet  do 40 tys. zł. - już we wrześniu uruchomione zostaną nowe konkursy kierowane do osób bezrobotnych, zamierzających założyć działalność gospodarczą.  Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego/ www.defs.pomorskie.eu oraz w RPK KSU .
 2. Projekt  „Na pomoc pracy” - kierowany do osób w okresie wypowiedzenia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy- wsparcie do 40 tys. zł . Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego/ www.defs.pomorskie.eu oraz w RPK KSU.
 3. Projekt "Nie przegap" Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, w ramach którego przyjmowane są wnioski o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej - jednorazowego dofinansowania, w kwocie do wysokości 6-ciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Z dofinansowania mogą skorzystać osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Projekt kierowany jest do osób, które poniżej 30 roku życia  lub powyżej 50 roku życia i/lub są osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Pracy w Gdyni www.pupgdynia.pl oraz w RPK KSU
 4. Program "Młodzi Startują"  Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, w ramach którego przyjmowane są wnioski osób do 30 roku życia. Osoby które zakwalifikują się do programu będą uczestniczyć w:  warsztatach przedsiębiorczych, coachingu biznesowym i szkoleniu z zakresu prowadzenia firmy. Otrzymają również jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – bezzwrotna dotacja do wysokości 6-ciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Pracy w Gdyni  www.pupgdynia.pl oraz w RPK KSU.
 5. Pożyczka do 400 tys. pln dla pomorskich firm z Inicjatywy JEREMIE. Firmy zatrudniające do 50 osób mogą ubiegać się o pożyczkę w kwocie do 400 tys. pln, o oprocentowaniu 1%, prowizji od 0 do 2,5% w zależności od okresu spłaty. Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia.  Jest to alternatywa dla wyczerpanych w większości dotacji. Szczegółowe informacje w RPK KSU. 
 6. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą z Inicjatywy JEREMIE. Osoby zdecydowane na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się o pożyczkę  w wysokości do 50 tys. pln, o oprocentowaniu w wys. 2.75 % i prowizji 0%. Szczegółowe informacje w RPK KSU.
 7. Beneficjenci, którzy realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działania 1.4 -4.1, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 POIG) mogą skorzystać z pomocy RPK KSU w zakresie formalności związanych z rozliczaniem projektu .
 8. Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 dla podmiotów z terenu gmin objętych zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) tj. gmin: Brusy, Chojnice- gmina wiejska, Czersk, Konarzyny, Lipnica, Dziemiany, Karsin, Kościerzyna – gmina wiejska, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa.  Nabór wniosków od 12 sierpnia do 20 września 2013 r.  Szczegółowe informacje  na stronie www.dprow.pomorskie.eu  i w RPK KSU.  
 9. Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla podmiotów z terenu powiatu gdańskiego z wyłączeniem gminy Przywidz. Nabór od 22 sierpnia do 13 września 2013. Szczegółowe informacje na stronie www.dprow.pomorskie.eu  i w RPK KSU.