Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Przydatne linki:

 1. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy http://www.gcop.gdansk.gda.pl/akademia-gdanskiego-przedsiebiorcy
 2. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy http://www.gcop.gdansk.gda.pl/asystent
 3. GO Creative. Biznes na Start http://www.gcop.gdansk.gda.pl/biznes-na-start
 4. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości http://www.gcop.gdansk.gda.pl/gdanski-inkubator-przedsiebiorczosci
 5. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. http://www.arp.gda.pl
 6. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.- Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU http://www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl
 7. Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow
 8. Ministerstwo Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/
 9. Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/
 10. CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
 11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.gov.pl
 12. Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
 13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta http://www.uokik.gov.pl
 14. Fundusz Mikro http://www.funduszmikro.pl/
 15. Krajowa Izba Gospodarcza Komitet Małych i Średnich Przedsiębiorstw  http://www.kig.pl
 16. Portal internetowy e-MSP http://www.e-msp.pl
 17. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
 18. Krajowy System Usług dla MSP http://www.ksu.parp.gov.pl
 19. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości http://www.inkubatory.pl
 20. Akademicki Inkubator Gospodarczy PG http://www.inkubator.pg.gda.pl
 21. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechnika Gdańska http://www.aipgdansk.pl/