Targi Pracy odbywające się  corocznie w Politechnice Gdańskiej.

 

Inżynierskie Targi Pracy 

Inżynierskie Targi Pracy są jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez studentów i pracodawców projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk. Główną ideą Targów ITP jest zapoznanie studentów z ofertą i oczekiwaniami firm oraz profilem ich działalności. Fimy poprzez promocję na uczelni, zyskują dobry wizerunek wśród potencjalnych pracowników, a studenci mogą skonfrontować swoje umiejętności z oczekiwaniami pracodawców. Dla przedsiębiorstwa jest to niepowtarzalna szansa na zaprezentowanie swojej działalności, struktury i polityki personalnej, a także możliwość przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy, staży czy praktyki.

Tegoroczna, gdańska edycja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2017 roku na dziedzińcach północnym i południowym Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. 

http://www.itp.gdansk.pl/

 

Trójmiejskie Targi Pracy

Trójmiejskie Targi Pracy są spotkaniem pracodawców z całego świata ze studentami i absolwentami polskich szkół wyższych, poszukującymi ofert pracy, praktyk lub staży. Przedsięwzięcie organizowane jest co roku, w maju, w Politechnice Gdańskiej pod patronatem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Historia imprezy sięga 1998r. Od tamtego czasu, co roku,  od 50 do 100 wystawców i ponad 10 000 odwiedzających uczestniczy w targach pracy, które są jednymi z najpopularniejszych i największych na Pomorzu.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-9 maja 2017 roku, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańśkiej.

 

 

International Career Day 

Organizatorzy: Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, International Students Association

Targi pracy są adresowane do studentów kształcących się w języku angielskim oraz do posiadających biegłą znajomość tego języka. International Career Day są przede wszystkim okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Tegoroczne targi odbyły się  13 stycznia 2016 roku na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza,  w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 

DZIEŃSTREFY na Politechnice Gdańskiej

Organizatorzy: Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

To wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość poznania czołowych firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży ze stanem faktycznym. Firmy przedstawiają oferty pracy, skierowane bezpośrednio do studentów i absolwentów PG, a także przybliżają specyfikę pracy na konkretnych stanowiskach pracy.

Ostani Dzień Strefy odbył się 25 listopada 2015 roku na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza,  w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 

Targi pracy współorganizowane przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej

 

Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto to jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Biura Karier pomorskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,  Gdańskiego  Uniwersytetu  Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

facebook:
https://www.facebook.com/pages/Akademickie-Targi-Pracy-Trójmiasto-2014/272565299596918?ref=hl

Targi to wyśmienita okazja na wybór ścieżki rozwoju. Pozwolają na pierwszy poważny kontakt z pracodawcą oraz ułatwiają podjęcie ważnych, życiowych decyzji dotyczących zatrudnienia

Głównym celem targów jest umożliwienie bezpośredniego spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami.   Bezpośrednie spotkania z pracownikami działów personalnych pozwolają na zebranie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz poznać ścieżki kariery i możliwości rozwoju w danej branży. W czasie trwania Targów organizowane są wykłady i warsztaty, związane z rozwojem osobistym, prezentacją firmy oraz spotkania z ludźmi sukcesu.