Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest jednostką naukową kategorii A zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 roku, powołanym w 1956 roku. Jest czołowym instytutem PAN w Polsce północnej i drugim co do wielkości w kraju. Zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym blisko 100 ze stopniami naukowymi. IMP PAN posiada wszystkie uprawnienia akademickie, w tym do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w trzech dziedzinach naukowych: mechanice, budowie i eksploatacji maszyn oraz energetyce (tylko stopnień doktora). IMP PAN posiada duże doświadczenie w koordynacji i realizacji prac związanych z projektami badawczymi oraz pracami rozwojowymi, w tym m.in. 3 projekty kluczowe POIG (1 koordynacja), projekt strategiczny NCBiR (kordynacja), projekty w ramach PBS, INNTECH, GEKON, PROGRAMY RAMOWE UE (w tym koordynacje). Przy Instytucie działają również organizacje, których podstawowym celem jest transfer wyników badań do gospodarki, w tym Bałtycki Klaser Eko-Energetyczny oraz spółka IMP InTech.
Instytut prowadząc szeroką współpracę z przemysłem w celu komercjalizacji wyników swoich badań uzyskał szereg nagród i wyróżnień, w tym: Zielony Feniks nagroda za działalność na polu eko-energetyki oraz Jakość roku 2010 i 2013 w kategorii projektów badawczych.
W 2015 roku organizacje z otoczenia biznesu przyznały Instytutowi Diamenty Forbsa oraz Gazelę Biznesu. Instytut otrzymał też Energy Globe National Award 2015 w dziedzinie ochrony środowiska.
Specjalności naukowe reprezentowane w IMP PAN: konwersja energii w przepływach, diagnostyka turbin i obiegów cieplnych, aerodynamika przepływów zewnętrznych i wewnętrznych, mechanika i dynamika maszyn, monitorowanie stanu konstrukcji, energetyka wodna i wiatrowa, inżynieria plazmy i laserów, rozproszona generacja ciepła i energetyka z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sprzężona generacja ciepła i energii elektrycznej (CHP), magazynowanie energii. 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert