Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Wałowa 27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: (58)320 08 37

http://www.psse.gda.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest jednostką budżetową i sprawuje nadzór nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

5) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert