Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Geologii Morza

Kościerska 5 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48585543134

https://www.pgi.gov.pl/


Oddział Geologii Morza PIG-PIB powołany został w roku 1968 w celu rozpoznania geologicznego pokrywy kenozoicznej polskich obszarów morskich. Efektem prac w tym zakresie jest m.in. opracowanie wielu map i atlasów, w tym arkuszowej mapy geologicznej dna Bałtyku w skali 1:200 000 oraz rozpoznane morskich złóż kruszywa piaszczysto-żwirowego. Doświadczenia i osiągnięcia zespołu są rozwijane, a realizacja zadań jest dostosowywana do potrzeb państwa. Aktualne zadania są ukierunkowane na wielotematyczną morską kartografię geologiczną na rzecz zintegrowanej polityki morskiej RP i planów zagospodarowania przestrzennego morza oraz na badania strefy brzegowej Bałtyku na rzecz odpowiedzialnego zarządzania tą strefą i właściwą ochroną brzegu morskiego. W kolejnych latach swojej działalności Oddział Geologii Morza przystąpił również do realizacji prac w zakresie regionalnego rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego północnej części Niżu. Obecnie doświadczony zespół hydrogeologów uczestniczy w realizacji wszystkich zadań państwowej służby hydrogeologicznej na obszarze woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto w Oddziale Geologii Morza swoje zadania wykonują specjaliści z zakresu lądowej kartografii geologicznej i geośrodowiskowej oraz identyfikacji geozagrożeń.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Geologia

Brak aktualnych ofert