Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Pomorski Urząd Wojewódzki

Okopowa 21/27 Gdańsk

Tel: +48583077228

http://www.gdansk.uw.gov.pl/


Pomorski Urząd Wojewódzki jest urzędem administracji rządowej w województwie pomorskim, z siedzibą w Gdańsku oraz delegaturą urzędu w Słupsku.

Urząd stanowi aparat pomocniczy wojewody pomorskiego.

Urząd zapewnia obsługę i wykonywanie zadań przez wojewodę, który jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantem Skarbu Państwa.

Urząd zatrudnia ok. 700 pracowników, którzy wykonują pracę z zakresu polityki społecznej, architektury i budownictwa, finansów, nieruchomości, geodezji i kartografii, spraw obywatelskich i cudzoziemców, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Pracownicy Urzędu tworzą korpus służby cywilnej, do którego nabór jest otwarty i konkurencyjny.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert