Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Słowiński Park Narodowy

Bohaterów Warszwy 1A Smołdzino POMORSKIE

Tel: +48598117204

http://www.slowinskipn.pl


Zakres działania Parku obejmuje:

1) prowadzenie działań zmierzających do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie z zasadami określonymi w zadaniach ochronnych,

2) prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego,

3) udostępnienie obszaru Parku do realizacji badań naukowych, do uprawiania turystyki i rekreacji zgodnie z zasadami określonymi w zadaniach ochronnych oraz w zarządzeniach dyrektora,

4) udostępnianie obszarów i obiektów do działalności edukacyjno-muzealniczej,

5) współdziałanie w ochronie przyrody oraz w sprawach zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi oraz z zarządcami innych obszarów chronionych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Inżynieria środowiska

Brak aktualnych ofert