Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Stowarzyszenie Serce i Umysł

Św. Faustyny 7 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: 503714160


Stowarzyszenie Serce i Umysł z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Faustyny 7 zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06.02.2008 r. przez Sąd Okręgowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000298384

Stowarzyszenie zostało ustanowione w celach:

1. inicjowania i wspierania działań służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom wywołanym zagrożeniami współczesnej cywilizacji, a zwłaszcza wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promocji przedsiębiorczości;

3. wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia ustawicznego osób dorosłych;

4. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej oraz wspierania działań na rzecz wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania, a także uświadamiania konieczności współdziałania ludzi różnych ras, narodowości, kultur, religii i światopoglądów;

5. promowania demokracji, praw człowieka oraz upowszechniania właściwego stosunku do każdej istoty ludzkiej, wyrażającego się poprzez okazywanie jej należnego szacunku, tolerancji, otwartości, solidarności, a także chęci niesienia pomocy i wsparcia;


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert