Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna

Kartuska 201 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3266700

http://www.giwk.pl


GIWK jest właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. Od 2007 roku Spółka realizuje projekt inwestycyjny - Gdański projekt wodno-ściekowego, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Drugi etap Projektu zakończy się w 2015 roku.
Zadania GIWK

 • Realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępności kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska
 • Planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku
 • Produkcja energii z biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci
 • Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej
 • Stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Biotechnologia
 • Budownictwo lądowe
 • Budownictwo wodne
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska

Brak aktualnych ofert