Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie

Dr. A. Jagielskiego 10 Wejherowo POMORSKIE

Tel: 585727332

http://www.szpital.wejherowo.pl/


Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie  jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000488695 prowadzonym przez Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie został przekształcony w spółkę z  ograniczoną odpowiedzialnością dnia 02 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 1296/302/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia treści aktu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,  jedynym wspólnikiem Spółki jest Województwo Pomorskie. Spółka  prowadzi  działalność  stacjonarną,  szpitalną  opiekę   podstawową i szpitalną opiekę specjalistyczną. Ponadto prowadzi działalność laboratoryjną, diagnostyczną, rehabilitację leczniczą, pomoc doraźną i drobną pomocniczą działalność.

Szpital swój status zawdzięcza wielospecjalistycznemu charakterowi działalności, wysoko wyszkolonej kadrze medycznej oraz stosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Szpital zatrudnia ponad 1100 osób. Obecnie dysponuje 16 oddziałami szpitalnymi (prawie 600 lóżek), Działem Diagnostyki Laboratoryjnej, Obrazowej, Mikrobiologicznej, Zakładem Patomorfologii i Histopatologii, Zakładem Rehabilitacji. Posiada również poradnie specjalistyczne.

Szpital otrzymał wiele certyfikatów potwierdzających jakość. Od  roku 2007 posiada certyfikowany  System Zarządzania Jakością  zgodny z normą ISO 9001, który akcentuje stosowanie wysokich standardów jakości. W roku 2013 wdrożono kolejne systemy zarządzania: Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Informacji. Pozyskano również inne certyfikaty: Szpital bez bólu, Szpital Przyjazny Dziecku oraz Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert