Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne

Świętokrzyska 69 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 533057058

http://www.konfig.pl


Firma projektowa i doradztwa technicznego.

Zakres usług:

- realizacja kompleksowych dokumentacji projektowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, m. in. budowa boisk o nawierzchniach: poliuretanowej, ze sztucznej trawy, gruntowej, a także obiektów rekreacyjno-zabawowych jak siłownie zewnętrzne, place zabaw, place parkour, street workout itp.

- wykonywanie projektów branży konstrukcyjnej (konstrukcje obiektów kubaturowych: budynki mieszkalne, przemysłowe, inwentarskie zarówno w technologii tradycyjnej, żelbetowej i stalowej, konstrukcje obiektów liniowych: kanały i estakady technologiczne, obiekty inżynierskie: komory, zbiorniki, studnie, obudowy wykopów, zabezpieczenia skarp, mury oporowe itp.);

- wykonywanie projektów branży drogowej i obiektów inżynierskich (układy drogowe ulic, parkingi, place składowe, technologia konstrukcji nawierzchni, projekty organizacji ruchu, przepusty drogowe, przejścia dla zwierząt, zbiorniki wodne i regulacja cieków wodnych, itp.);

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych;

- wykonywanie map geodezyjnych do celów projektowych, projektów podziału nieruchomości, trójwymiarowych modeli terenu;

- koordynacja projektów wielobranżowych oraz kompleksowy nadzór nad procesem projektowym i procedurami uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Jesteśmy grupą inżynierów posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania prac budowlanych. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie projektowe poparte praktyką w projektowych biurach inżynierskich i drogowych.Branże

  • Architektura i urbanistyka
  • Budownictwo lądowe
  • Kosztorysowanie

Brak aktualnych ofert