Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Tadeusza Wendy 7/9 Gdynia POMORSKIE

Tel: 58 6698900

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5169_.html


Przedmiotem działalności podstawowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, a w szczególności: przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium oraz sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta;

 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Architektura i urbanistyka

Brak aktualnych ofert