Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Kołłątaja 1 Gdynia POMORSKIE

Tel: +48 587-356-232

http://www.mir.gdynia.pl


Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy

To najstarsza placówka naukowo-badawcza zajmująca się kompleksowymi badaniami naukowymi w dziedzinie zrównoważonej eksploatacji ekosystemów morskich i wykorzystania surowców rybnych.

Do głównych obszarów badań MIR-PIB zalicza się:

  • prowadzenie badań biologii organizmów stanowiących przedmiot zainteresowania rybołówstwa wód bałtyckich i oceanicznych oraz ocena stanu ich zasobów i zasad ich ochrony z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • prowadzenie badania zmian fizycznych i chemicznych środowiska morskiego, produkcji pierwotnej, składu gatunkowego, dynamiki biomasy organizmów planktonowych i bentosowych oraz funkcjonowania ekosystemu Bałtyku,
  • prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i usługowo-badawczych w zakresie chemii środowiska morskiego w aspekcie jego skażeń i zanieczyszczeń oraz chemii żywności pochodzenia morskiego w aspekcie wartości odżywczych i bezpieczeństwa dla konsumenta,
  • prowadzenie badań naukowych, aplikacyjnych, konstruktorskich i projektowych oraz promocja i wdrażanie opracowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla branży rybnej; prowadzenie monitoringu wyników ekonomicznych i operacyjnych podmiotów sektora rybołówstwa.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Inna

Brak aktualnych ofert