Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 503720906

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia została powołana przy Pomorskim Klastrze ICT, aby czynnie realizować czwarty jego cel strategiczny: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.

Od początku powołania Fundacji ECD - 03.2010 r. prowadzimy czynną działalność szkoleniową i projektową, przekwalifikowujemy osoby na potrzeby biznesu. Wiedząc, że nowe technologie są źródłem napędowym współczesnej gospodarki, staramy się dostosowywać nasze działania do branży ICT.

Pracujemy na rzecz czterech grup docelowych uczniowie, studenci, potencjalni pracownicy ICT, w tym osoby bezrobotne oraz pracownicy firm ICT. To właśnie dla nich prowadzona jest działalność projektowa (Fundusze UE), działalność szkoleniowa, promocja zatrudnienia w sektorze ICT, organizacja praktyk, staży (portal praktykowo.pl).

Aby wykreować lepszą przyszłość dla nas wszystkich, konieczne jest tworzenie nowych produktów, które wpłyną na powstanie nowych inwestycji i na konkurencyjność pomorskich firm ICT. Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją publiczną, których od zawsze łączymy w działaniach.Branże

  • Informatyka
  • Inna

Brak aktualnych ofert