Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Długi Targ 39/40 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 585268142

http://www.metropoliagdansk.pl/


Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.

W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²), zamieszkałe przez blisko 1,5 mln mieszkańców.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Architektura i urbanistyka
  • Budownictwo lądowe
  • Budownictwo wodne
  • Energetyka
  • Finanse i bankowość
  • Inżynieria środowiska
  • Inna

Brak aktualnych ofert