Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Rejestracja (w razie problemów z dostępem, zalecamy otwierać w karcie prywatnej/incognito przeglądarki → jak to zrobić: Firefox / Chrome )
Zaloguj się (w razie problemów z dostępem, zalecamy otwierać w karcie prywatnej/incognito przeglądarki → jak to zrobić: Firefox / Chrome )

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 503720906

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia została powołana przy Pomorskim Klastrze ICT, aby czynnie realizować czwarty jego cel strategiczny: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.

Od początku powołania Fundacji ECD - 03.2010 r. prowadzimy czynną działalność szkoleniową i projektową, przekwalifikowujemy osoby na potrzeby biznesu. Wiedząc, że nowe technologie są źródłem napędowym współczesnej gospodarki, staramy się dostosowywać nasze działania do branży ICT.

Pracujemy na rzecz czterech grup docelowych uczniowie, studenci, potencjalni pracownicy ICT, w tym osoby bezrobotne oraz pracownicy firm ICT. To właśnie dla nich prowadzona jest działalność projektowa (Fundusze UE), działalność szkoleniowa, promocja zatrudnienia w sektorze ICT, organizacja praktyk, staży (portal praktykowo.pl).

Aby wykreować lepszą przyszłość dla nas wszystkich, konieczne jest tworzenie nowych produktów, które wpłyną na powstanie nowych inwestycji i na konkurencyjność pomorskich firm ICT. Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją publiczną, których od zawsze łączymy w działaniach.Branże

 • Informatyka
 • Inna

FUNDACJA FLY

ul. Płk. Dąbka 201 A lok. 19 Gdynia POMORSKIE

Tel: 693 99 60 88

http://www.fundacjafly.pl


Fundacja powstała z potrzeby serca w czerwcu 2012 roku., z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działamy na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo. W zajęciach dla Seniorów uczestniczy ponad 1200 osób.

Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego.

Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje prawie 100 wolontariuszy.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

Hestii 1 Sopot POMORSKIE

Tel: 58 555 60 90

http://www.integralia.pl


Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej, współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Książęca 4, pokój 8030 Warszawa

Tel: 225377333

http://www.paga.org.pl


Fundacja im. Lesława A. Pagi od 2003 roku wspiera utalentowanych, aktywnych studentów i absolwentów w rozwijaniu ich kariery, realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne. Działamy głównie w obszarze rynku kapitałowego, energetyki, ochrony zdrowia, technologii i innowacji. Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w ponad 70 firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Nasi alumni pracują w najlepszych firmach polskich i zagranicznych. Obecnie Fundacja zrzesza ponad 500 alumnów, którzy wspierają się wzajemnie prywatnie i zawodowo. Specjalnie dla alumnów Fundacja organizuje wieczorne, kameralne spotkania z największymi postaciami polskiej gospodarki.Branże

 • Biotechnologia
 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Fundacja infoShare

Grunwaldzka 472 D Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48781741365

http://www.infoshare.pl


Sharing knowledge about technology is at the heart of infoShare.

Every year our passion brings together thousands of developers, executives, entrepreneurs, startuppers and innovation leaders from around the world. We believe in the potential of communication and cooperation, and we make it happen. We care for networking because it empowers people to explore.

Join us and take part in this unique experience!


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Informatyka

Fundacja JMP - inspiracje w edukacji

Bartla 19e/25 Kraków MAŁOPOLSKIE

Tel: 660 416 242

http://www.fundacjajmp.pl


Fundacja JMP inspiracje w edukacji powstała z myślą, że każdy z nas ma wyjątkowe możliwości i zdolności, a także prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W naszych działaniach promujemy kreatywne zastosowanie IT w edukacji i zarządzaniu oświatą. Jednym z naszych celów jest kształtowanie kluczowych kompetencji cyfrowych w połączeniu z wiedzą dowiadując się jak funkcjonuje nasz umysł.

W obszar edukacji wprowadzamy innowacyjne metody nauczania, które mają na celu wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach na terenie całej Polski. Chcemy podnieść skuteczność nauczania i stworzyć kreatywne środowisko, aby ułatwić kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów i osób dorosłych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Indywidualne nauczanie ma pobudzić zmysły człowieka przyczyniając się tym do rozwijania potencjału intelektualnego, rozwiązywania problemów, pobudzenia twórczego myślenia, usprawnienia pamięci oraz zwiększenia koncentracji i kreatywności. Rezultatem będzie przełożenie na czerpanie radości z edukacji, satysfakcji i sukcesy w karierze zawodowej.Branże

 • Inna

Fundacja KULTURA NGO

ul.Mariacka 34/36/9 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 601 640 968

http://www.kulturango.pl


Celem Fundacji KULTURA NGO jest propagowanie wiedzy o szeroko rozumianej kulturze, zwłaszcza o działalności organizacji pozarządowych ( jako ważnego elementu kulturowego współczesnego świata).


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Głos Młodych

Źródlana 4/2 Poznań WIELKOPOLSKIE

Tel: 794250440

http://www.fundacjaglosmlodych.org/


                   Fundacja na rzecz promocji i rozwoju Głos Młodych to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która zakłada stworzenie i wdrożenie systemu promocji i rozwoju ludzi młodych, a także naukowców, artystów oraz Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Nasz projekt umożliwia szerzenie przedsiębiorczości w ramach wolnego rynku, poprzez  realizację zadań w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie, rozwijanie zdolności komunikacyjnych, umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii.

                   Nasze działania kierujemy przede wszystkim do  uczniów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, naukowców, doktorantów, pracowników naukowo- dydaktycznych, menadżerów oraz osób, które mają innowacyjne i nietuzinkowe pomysły - ogólnie Ludzi Młodych!


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Informatyka

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU TALENTÓW FILMPRESSMEDIA 21

Armii Krajowej 110 Sopot, Armii Krajowej 110 POMORSKIE

Tel: 519132092

http://www.fundajatalentow.pl


Organizacja pozarządowa działająca od niemal 10 lat, pomagająca odkrywać i rozwijać indywidualne talenty każdego człowieka. Celem fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz tradycji.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja " Głos Młodych"

Źródlana 4/2 Poznań WIELKOPOLSKIE

Tel: 794 250 440

http://www.fundacjaglosmlodych.org/


Fundacja na rzecz promocji i rozwoju – Głos Młodych jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się promowaniem i wspieraniem osób uzdolnionych artystycznie oraz naukowo. Ponadto organizacja wspiera edukację dzieci niepełnosprawnych, a także wspiera ośrodki badawczo-rozwojowe. Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Informatyka
 • Inna