Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Fundacja Badawcza "Bałtycki Instytut Technologiczny"

Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia POMORSKIE

Tel: +48 664 038 368

http://ppnt.pl/pl/lista-firm/18/546


Bałtycki Instytut Technologiczny, założony w styczniu 2016 r., jest odpowiedzią na dostrzeżoną przez jej pomysłodawców potrzebę stworzenia w Polsce interdyscyplinarnej platformy naukowo-technologicznej o elastycznej formule działania i efektywnej strukturze zarządczej, osadzonej poza tradycyjnym systemem akademickim. Jej celem ma być naukowe wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wychodzących naprzeciw istotnym problemom z różnych sfer życia. Tak pomyślany Instytut ma być optymalnym środowiskiem dla ścisłej kooperacji innowatorów gospodarczych: badaczy, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Biotechnologia
 • Inżynieria biomedyczna

Fundacja dla Dziecka i Rodziny Fascynacje

Miszewskiego 17 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48733088825

http://fundacjafascynacje.pl/


Misją fundacji jest promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa jak również wspieranie osób z zaburzeniami ze Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) i ich rodzin.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ

Dębinki 7 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 531 724 333

http://www.dobrzezejestes.pl/


FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ od 2005 roku działa na rzecz dorosłych osób z chorobą nowotworową hospitalizowanych w polskich szpitalach. Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób chorych i ich rodzin poprzez budowę mechanizmów psychologicznego, emocjonalnego i organizacyjnego wsparcia, w tym stałego pozamedycznego wolontariatu na oddziałach hemato- i onkologicznych.

 


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja Edukacji Otwartej NetEdukator

Sobieskiego 90 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 793849980

http://brak


Fundacja zajmująca się szkoleniem nauczycieli oraz prowadzeniem zajęć dla uczniów


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Inna

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 503720906

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia została powołana przy Pomorskim Klastrze ICT, aby czynnie realizować czwarty jego cel strategiczny: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.

Od początku powołania Fundacji ECD - 03.2010 r. prowadzimy czynną działalność szkoleniową i projektową, przekwalifikowujemy osoby na potrzeby biznesu. Wiedząc, że nowe technologie są źródłem napędowym współczesnej gospodarki, staramy się dostosowywać nasze działania do branży ICT.

Pracujemy na rzecz czterech grup docelowych uczniowie, studenci, potencjalni pracownicy ICT, w tym osoby bezrobotne oraz pracownicy firm ICT. To właśnie dla nich prowadzona jest działalność projektowa (Fundusze UE), działalność szkoleniowa, promocja zatrudnienia w sektorze ICT, organizacja praktyk, staży (portal praktykowo.pl).

Aby wykreować lepszą przyszłość dla nas wszystkich, konieczne jest tworzenie nowych produktów, które wpłyną na powstanie nowych inwestycji i na konkurencyjność pomorskich firm ICT. Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją publiczną, których od zawsze łączymy w działaniach.Branże

 • Informatyka
 • Inna

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 500 399 437

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia jest organizacją non profit for profit działającą przy Pomorskim Klastrze ICT INTERIZON, dedykowana jest do wspierania pracodawców w zapewnieniu wykwalifikowanych kadr dla branży ICT. Od siedmiu lat Fundacja, jako pierwsza taka organizacja na Pomorzu, zapewnia różnorodne możliwości rozwoju dla różnych grup odbiorców. Misją Fundacji jest Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Fundacja stara się spełniać swoją misję działając dla czterech grup docelowych:

- uczniów

- studentów

- potencjalnych pracowników ICT

- pracowników firm ICT

Od początku powstania prowadzimy szeroką działalność projektową (Fundusze UE), działalność szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosimy kompetencje pracowników firm Klastra, promujemy zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowujemy osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizujemy praktyki i staże (portal: praktykowo.pl), zapewniamy dostępność oczekiwanych pracowników również poprzez relokacje, dostosowujemy kierunki nauczania do potrzeb biznesu, tworzymy nowe zawody w Polsce Technik Programista oraz innowacyjne kierunki nauczania na studiach podyplomowych: Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych - kierunek kształcący przyszłych Inżynierów procesów w branży elektronicznej, Zapewnienie jakości w branży technicznej dla przyszłych Inżynierów zapewnienia jakości oraz Aplikacje i usługi internetowe kształcący Junior Java Front-End Developers. Program studiów jest wynikiem współpracy Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia z ekspertami z firm branży ICT oraz ekspertami z Politechniki Gdańskiej. Studia realizowane są na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Działania ECD szeroko przyczyniają się do rozwoju branży ICT w regionie.Branże

 • Inna

FUNDACJA FLY

ul. Płk. Dąbka 201 A lok. 19 Gdynia POMORSKIE

Tel: 693 99 60 88

http://www.fundacjafly.pl


Fundacja powstała z potrzeby serca w czerwcu 2012 roku., z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działamy na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo. W zajęciach dla Seniorów uczestniczy ponad 1200 osób.

Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego.

Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje prawie 100 wolontariuszy.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

Hestii 1 Sopot POMORSKIE

Tel: 58 555 60 90

http://www.integralia.pl


Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej, współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Książęca 4, pokój 8030 Warszawa

Tel: 225377333

http://www.paga.org.pl


Fundacja im. Lesława A. Pagi od 2003 roku wspiera utalentowanych, aktywnych studentów i absolwentów w rozwijaniu ich kariery, realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne. Działamy głównie w obszarze rynku kapitałowego, energetyki, ochrony zdrowia, technologii i innowacji. Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w ponad 70 firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Nasi alumni pracują w najlepszych firmach polskich i zagranicznych. Obecnie Fundacja zrzesza ponad 500 alumnów, którzy wspierają się wzajemnie prywatnie i zawodowo. Specjalnie dla alumnów Fundacja organizuje wieczorne, kameralne spotkania z największymi postaciami polskiej gospodarki.Branże

 • Biotechnologia
 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Fundacja infoShare

Grunwaldzka 472 D Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48781741365

http://www.infoshare.pl


Sharing knowledge about technology is at the heart of infoShare.

Every year our passion brings together thousands of developers, executives, entrepreneurs, startuppers and innovation leaders from around the world. We believe in the potential of communication and cooperation, and we make it happen. We care for networking because it empowers people to explore.

Join us and take part in this unique experience!


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Informatyka