Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Freeform Fabrication Ltd

1B Meadway Court Stevenage Wielka Brytania

Tel: 00441438900190

http://www.freeformfabrication.co.uk


Firma zajmuje sie dystrybucja oraz serwisem nowoczesnych drukarek 3D, skanerów 3D, laserow uzywanych w celu napraw np. bizuterii.Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Frigo-Consulting International Ltd.

W. Łokietka 5 Toruń

Tel: 0048692646333

http://frigoconsulting.com/pl/home


Biuro Inżynierii chłodniczej


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Energetyka
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Kosztorysowanie

Fujitsu

Fabryczna 17 Łódź ŁÓDZKIE

Tel: +48 42 201 36 20

http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/


Fujitsu Global Delivery Centre Lodz, opened in March 2009, plays a key role in Fujitsu global service network. Our activities are focused on four key areas:

Service Desks (based on ITIL framework)
1st and 2nd Level multilingual and technical support for global Customers, under ITIL framework processes:
Incident / Problem / Change / Configuration / Knowledge management / Continuous service improvement

Remote Infrastructure Management (RIM)
3rd Line Infrastructure Support in variety of infrastructure technologies, including Servers, Databases, Virtualization, Backup & Storage, Messaging & Collaboration, Enterprise Management, Applications Packaging and Network Management (Monitoring, Operating and Engineering) under ITIL framework processes:
Incident / Problem / Change / Configuration / Knowledge management / Continuous service improvement

Research and Development (R&D)
Applications/Solutions/Product development

Shared Service Center (SSC)
Finance and accounting management for Fujitsu entities

Our Service Desk agents are proficient in 15 different languages (English, German, French, Dutch, Portuguese, Spanish, Russian, Polish, Hungarian, Italian, Turkish, Slovenian, Greek, Ukrainian, and Finnish). The majority of our employees are university graduates. To ensure the highest quality of service we work 24 hours day, 7 days a week, 365 days a year and use Sense and Respond®- a unique approach based on continuous improvement and innovation developed by Fujitsu.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Informatyka
 • Jakość
 • Telekomunikacja

Fundacja Badawcza "Bałtycki Instytut Technologiczny"

Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia POMORSKIE

Tel: +48 664 038 368

http://ppnt.pl/pl/lista-firm/18/546


Bałtycki Instytut Technologiczny, założony w styczniu 2016 r., jest odpowiedzią na dostrzeżoną przez jej pomysłodawców potrzebę stworzenia w Polsce interdyscyplinarnej platformy naukowo-technologicznej o elastycznej formule działania i efektywnej strukturze zarządczej, osadzonej poza tradycyjnym systemem akademickim. Jej celem ma być naukowe wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wychodzących naprzeciw istotnym problemom z różnych sfer życia. Tak pomyślany Instytut ma być optymalnym środowiskiem dla ścisłej kooperacji innowatorów gospodarczych: badaczy, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Biotechnologia
 • Inżynieria biomedyczna

Fundacja dla Dziecka i Rodziny Fascynacje

Miszewskiego 17 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48733088825

http://fundacjafascynacje.pl/


Misją fundacji jest promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa jak również wspieranie osób z zaburzeniami ze Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) i ich rodzin.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ

Dębinki 7 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 531 724 333

http://www.dobrzezejestes.pl/


FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ od 2005 roku działa na rzecz dorosłych osób z chorobą nowotworową hospitalizowanych w polskich szpitalach. Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób chorych i ich rodzin poprzez budowę mechanizmów psychologicznego, emocjonalnego i organizacyjnego wsparcia, w tym stałego pozamedycznego wolontariatu na oddziałach hemato- i onkologicznych.

 


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Fundacja Edukacji Otwartej NetEdukator

Sobieskiego 90 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 793849980

http://brak


Fundacja zajmująca się szkoleniem nauczycieli oraz prowadzeniem zajęć dla uczniów


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Inna

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 503720906

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia została powołana przy Pomorskim Klastrze ICT, aby czynnie realizować czwarty jego cel strategiczny: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.

Od początku powołania Fundacji ECD - 03.2010 r. prowadzimy czynną działalność szkoleniową i projektową, przekwalifikowujemy osoby na potrzeby biznesu. Wiedząc, że nowe technologie są źródłem napędowym współczesnej gospodarki, staramy się dostosowywać nasze działania do branży ICT.

Pracujemy na rzecz czterech grup docelowych uczniowie, studenci, potencjalni pracownicy ICT, w tym osoby bezrobotne oraz pracownicy firm ICT. To właśnie dla nich prowadzona jest działalność projektowa (Fundusze UE), działalność szkoleniowa, promocja zatrudnienia w sektorze ICT, organizacja praktyk, staży (portal praktykowo.pl).

Aby wykreować lepszą przyszłość dla nas wszystkich, konieczne jest tworzenie nowych produktów, które wpłyną na powstanie nowych inwestycji i na konkurencyjność pomorskich firm ICT. Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją publiczną, których od zawsze łączymy w działaniach.Branże

 • Informatyka
 • Inna

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Polanki 12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 500 399 437

http://www.fundacjaecd.pl


Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia jest organizacją non profit for profit działającą przy Pomorskim Klastrze ICT INTERIZON, dedykowana jest do wspierania pracodawców w zapewnieniu wykwalifikowanych kadr dla branży ICT. Od siedmiu lat Fundacja, jako pierwsza taka organizacja na Pomorzu, zapewnia różnorodne możliwości rozwoju dla różnych grup odbiorców. Misją Fundacji jest Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Fundacja stara się spełniać swoją misję działając dla czterech grup docelowych:

- uczniów

- studentów

- potencjalnych pracowników ICT

- pracowników firm ICT

Od początku powstania prowadzimy szeroką działalność projektową (Fundusze UE), działalność szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosimy kompetencje pracowników firm Klastra, promujemy zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowujemy osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizujemy praktyki i staże (portal: praktykowo.pl), zapewniamy dostępność oczekiwanych pracowników również poprzez relokacje, dostosowujemy kierunki nauczania do potrzeb biznesu, tworzymy nowe zawody w Polsce Technik Programista oraz innowacyjne kierunki nauczania na studiach podyplomowych: Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych - kierunek kształcący przyszłych Inżynierów procesów w branży elektronicznej, Zapewnienie jakości w branży technicznej dla przyszłych Inżynierów zapewnienia jakości oraz Aplikacje i usługi internetowe kształcący Junior Java Front-End Developers. Program studiów jest wynikiem współpracy Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia z ekspertami z firm branży ICT oraz ekspertami z Politechniki Gdańskiej. Studia realizowane są na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Działania ECD szeroko przyczyniają się do rozwoju branży ICT w regionie.Branże

 • Inna

FUNDACJA FLY

ul. Płk. Dąbka 201 A lok. 19 Gdynia POMORSKIE

Tel: 693 99 60 88

http://www.fundacjafly.pl


Fundacja powstała z potrzeby serca w czerwcu 2012 roku., z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działamy na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo. W zajęciach dla Seniorów uczestniczy ponad 1200 osób.

Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego.

Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje prawie 100 wolontariuszy.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna