Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Gdańskie Centrum OKienne

Smolna 5a1 Sopot POMORSKIE

Tel: 508002676

http://www.gco.com.pl


Firma powstała w 2003r .Założona przez pracowników z doświadczeniem sięgającym lat 90-tych .Firma budowlana o konkretnym profilu jakim jest stolarka otworowa ( tj fasady aluminiowe szklane, elewacje wentylowane i kompozytowe, stolarka okienna i drzwiowa , ogrody zimowy ,projekty indywidualne ) , jak również prefabrykacja ślusarki aluminiowej w pełnym zakresie .W większości przypadku jesteśmy GW na obiektach w zakresie prowadzonej działalności . Realizujemy ciekawe projekty na rynku lokalnym jak na ternie całego kraju.Wykonaliśmy dużo ciekawych projektów inżynieryjnych jak i obiektów zabytkowych . Nasza firma jest przygotowana na zrealizowanie wszelkich indywidualnych projektów zgodnie z oczekiwaniami inwestora jak i tych podstawowych . Od roku 2015 zaczynamy współpracować z inwestorami zagranicznymi .Jesteśmy firmą wykonawczo usługową. Również współpracujemy z klientem detalicznym. Z każdym rokiem firma rozwija się we właściwym tempie realizując to coraz bardziej ciekawsze inwestycje

 

 


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Kosztorysowanie
 • Inna

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dyrekcyjna 5 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 509817886


Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień to instytucja zajmująca się profilaktyką uzależnień poprzez organizacje konferencji,szkoleń, działań edukacyjnych i kampanii społecznych. W ramach prowadzonego przez Nas programu Ulica, w którym wykorzystywana jest metoda streetworkingu.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Biała 1B Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 53 42 580

http://www.grupagpec.pl


GPEC jest liderem branży ciepłowniczej na Pomorzu.

Firma, oprócz dystrybucji, zajmuje się także produkcją ciepła i energii elektrycznej. Udział w rynku ciepła na obszarze działalności firmy wynosi ok. 60%.

Grupa wchodzi w skład Grupy GPEC.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Budownictwo lądowe
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Zarządzanie produkcją
 • Kosztorysowanie

Gdańskie Szkoły Autonomiczne

Osiek 11/12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583058061

http://gsa.gfo.pl


Gdańskie Szkoły Autonomiczne to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią role wspierającą i współtworząca role. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra ora przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dzieciństwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. W naszej pracy zawracamy szczególną uwagę na rozwijanie tożsamości regionalnej przez co ugruntowujemy tożsamość narodową.

Misja Szkół

 • zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferzetolerancji i wzajemnego szacunku
 • doskonalenie umiejętności uczniów uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowanie postaw samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

Kujawska 2 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 343 8271

http://www.fosfory.pl


Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych są Zakładem ze 100-letnią tradycją. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług dla rolnictwa oraz branży chemicznej.

Przyszłość zamierzamy budować tak, aby współpraca ze wszystkimi klientami przynosiła wymierne korzyści każdej ze stron. Wierzymy, że zadowolenie odbiorców z oferowanych przez nas produktów i usług stanowi fundament sukcesów Naszej Firmy.

Dzięki usługom przeładunkowym chcemy być "mostem" łączącym polski przemysł chemiczny z innymi krajami.

Dobra marka i pełne zaspokojenie potrzeb klientów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zapewniają nam rosnący udział w rynku.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe "GZRM" Sp. z o.o.

Marynarki Polskiej 98 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 785910222

http://www.gzrm.pl


Zakład powstał w 1951 roku. Początkowa działalność skupiała się na remontach oraz instalacji maszyn parowych i kotłów grzewczych. Projektowanie, produkcję oraz montaż wentylatorów promieniowych rozpoczęto w połowie lat sześćdziesiątych.

Pięć lat później wprowadzono do produkcji wentylatory osiowe.

Przez kolejne lata zakład rozwijał zakres oferowanych prac montażowych i zwiększał ofertę produktów.

Przy współpracy biur projektowych, techników i inżynierów GZRM powstawały kolejne projekty urządzeń, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Lata 70 to dynamiczny rozwój w produkcji. Wentylatory przemysłowe znalazły swoje zastosowanie w kopalniach miedzi oraz innych gałęziach przemysłu na terenie całego kraju.

 29 października 1993 roku zakład został sprywatyzowany i zarejestrowany jako spółka. Obecnie firma produkuje urządzenia z zakresu:

 • wentylacji, odpylania, transportu pneumatycznego /wentylatory, filtry, cyklofiltry/
 • transportu mechanicznego /przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe, ślimakowe/
 • separacji oraz dozowania /dozowniki celkowe, przesiewacze/


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Gdański Uniwersytet Medyczny

Marii Skłodowskiej – Curie 3 A, Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583491561 601306093

http://www.gumed.edu.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdański Uniwersytet Medyczny

M.Skłodowskiej-Curie 3a Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48508302332

https://gumed.edu.pl/


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą, a także najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu. Według Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy GUMed jest:

 • najlepszą uczelnią medyczną w Polsce,
 • drugą uczelnią w kraju pod względem efektywności naukowej w rankingu Perspektyw w 2018 r.,
 • najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza (19% studentów zagranicznych),
 • plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju (7 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to stabilny pracodawca z długoletnimi tradycjami, którego jednym z celów strategicznych jest rozwój kadry przy wsparciu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdański Uniwersytet Medyczny, Biblioteka Główna

M. Skłodowskiej-Curie 3A Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 349 10 40

http://www.biblioteka.gumed.edu.pl


Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako biblioteka naukowa szkoły wyższej, współdziała ze środowiskiem Uczelni w celu realizacji jej zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na najwyższym poziomie.
Misją Biblioteki jest stworzenie odpowiedniego warsztatu badawczo-edukacyjnego stosownie do zmieniających się potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej GUMed.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochrona dla pożytku przyszłych pokoleń oraz organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł naukowej informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Biblioteka prowadzi również działalność informacyjno-bibliograficzną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych.
Misją Biblioteki jest również dbałość o ogólny rozwój kulturowy studentów, pomoc w kształtowaniu ich postaw etyczno-moralnych, a także wspieranie ich w procesie samokształcenia.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdyńskie Centrum Sportu

Olimpijska 5/9 Gdynia POMORSKIE

Tel: 58 622 11 64

http://gdyniasport.pl


Dla jednych sport jest formą spędzania wolnego czasu, dla innych środkiem, dzięki któremu mogą poprawić swoje samopoczucie. Jednak dla nas sport to najlepsza recepta na życie.

Jesteśmy grupą zaangażowanych i kreatywnych pasjonatów aktywnego stylu bycia, którzy całą swoją energię wkładają w to, aby czynić sport w Gdyni coraz lepszym.

Gdyńskie Centrum Sportu zostało powołane, aby realizować jedną z najważniejszych misji każdego nowoczesnego Miasta stwarzać warunki do rozwoju sportowej aktywności mieszkańców Gdyni.

Każdego roku wdrażamy setki różnorodnych projektów pozwalających czerpać radość ze sportu tysiącom mieszkańców Gdyni. Organizujemy imprezy, które skupiają rzesze fanów aktywności fizycznej. Prowadzimy setki darmowych zajęć rekreacyjnych, z których mogą korzystać wszyscy bez względu na wiek czy umiejętności.

Sukcesywnie rozbudowujemy miejską infrastrukturę, tworząc tym samym estetyczną i funkcjonalną przestrzeń dla uprawiania sportu. Realizujemy projekty międzynarodowe, które umożliwiają nam wymianę doświadczeń z największymi europejskimi krajami. Nieustannie popularyzujemy sportowe oblicze Gdyni w Polsce i na świecie

Konsekwentnie rozwijamy marzenie o uczynieniu naszego wspaniałego Miasta miejscem, w którym piękna idea sportu funkcjonuje zarówno na okazałych arenach, jak i tuż obok nas, w przestrzeni miejskiej. to działa!


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo lądowe
 • Budownictwo wodne
 • Energetyka
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Kosztorysowanie