Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Gdańska Fundacja Wody

Trakt Św. Wojciecha 293C Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48 58 305 54 30

http://www.gfw.pl


GDAŃSKA FUNDACJA WODY (GFW)

CENTRUM SZKOLENIOWE DLA KADR ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

rok założenia 1995

SEMINARIA SZKOLENIA WARSZTATY SZKOLENIOWE ZAJĘCIA I BADANIA LABORATORYJNE SZKOLENIA WYJAZDOWE BADANIA BIEGŁOŚCI DORADZTWO GOSPODARKA ŚCIEKOWA GOSPODARKA WODNA GOSPODARKA STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI LABORATORIA BADAWCZE ZAGADNIENIA LEGISLACYJNE I EKONOMICZNE EKSPLOATACJA PŁYWALNI KRYTYCH  (SEWACON) CHEMICZNE ANALIZY ŚCIEKÓW (QUALICON) FIZYCZNOCHEMICZNE ANALIZY WODY (SAMPLING) POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW   PROJEKTY WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Inżynieria środowiska
 • Inna

Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna

Kartuska 201 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3266700

http://www.giwk.pl


GIWK jest właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. Od 2007 roku Spółka realizuje projekt inwestycyjny - Gdański projekt wodno-ściekowego, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Drugi etap Projektu zakończy się w 2015 roku.
Zadania GIWK

 • Realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępności kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska
 • Planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku
 • Produkcja energii z biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci
 • Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej
 • Stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Biotechnologia
 • Budownictwo lądowe
 • Budownictwo wodne
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska

Gdańskie Centrum OKienne

Smolna 5a1 Sopot POMORSKIE

Tel: 508002676

http://www.gco.com.pl


Firma powstała w 2003r .Założona przez pracowników z doświadczeniem sięgającym lat 90-tych .Firma budowlana o konkretnym profilu jakim jest stolarka otworowa ( tj fasady aluminiowe szklane, elewacje wentylowane i kompozytowe, stolarka okienna i drzwiowa , ogrody zimowy ,projekty indywidualne ) , jak również prefabrykacja ślusarki aluminiowej w pełnym zakresie .W większości przypadku jesteśmy GW na obiektach w zakresie prowadzonej działalności . Realizujemy ciekawe projekty na rynku lokalnym jak na ternie całego kraju.Wykonaliśmy dużo ciekawych projektów inżynieryjnych jak i obiektów zabytkowych . Nasza firma jest przygotowana na zrealizowanie wszelkich indywidualnych projektów zgodnie z oczekiwaniami inwestora jak i tych podstawowych . Od roku 2015 zaczynamy współpracować z inwestorami zagranicznymi .Jesteśmy firmą wykonawczo usługową. Również współpracujemy z klientem detalicznym. Z każdym rokiem firma rozwija się we właściwym tempie realizując to coraz bardziej ciekawsze inwestycje

 

 


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Kosztorysowanie
 • Inna

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dyrekcyjna 5 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 509817886


Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień to instytucja zajmująca się profilaktyką uzależnień poprzez organizacje konferencji,szkoleń, działań edukacyjnych i kampanii społecznych. W ramach prowadzonego przez Nas programu Ulica, w którym wykorzystywana jest metoda streetworkingu.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Biała 1B Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 53 42 580

http://www.grupagpec.pl


GPEC jest liderem branży ciepłowniczej na Pomorzu.

Firma, oprócz dystrybucji, zajmuje się także produkcją ciepła i energii elektrycznej. Udział w rynku ciepła na obszarze działalności firmy wynosi ok. 60%.

Grupa wchodzi w skład Grupy GPEC.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Budownictwo lądowe
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Zarządzanie produkcją
 • Kosztorysowanie

Gdańskie Szkoły Autonomiczne

Osiek 11/12 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583058061

http://gsa.gfo.pl


Gdańskie Szkoły Autonomiczne to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią role wspierającą i współtworząca role. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra ora przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dzieciństwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. W naszej pracy zawracamy szczególną uwagę na rozwijanie tożsamości regionalnej przez co ugruntowujemy tożsamość narodową.

Misja Szkół

 • zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferzetolerancji i wzajemnego szacunku
 • doskonalenie umiejętności uczniów uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowanie postaw samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

Kujawska 2 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 343 8271

http://www.fosfory.pl


Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych są Zakładem ze 100-letnią tradycją. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług dla rolnictwa oraz branży chemicznej.

Przyszłość zamierzamy budować tak, aby współpraca ze wszystkimi klientami przynosiła wymierne korzyści każdej ze stron. Wierzymy, że zadowolenie odbiorców z oferowanych przez nas produktów i usług stanowi fundament sukcesów Naszej Firmy.

Dzięki usługom przeładunkowym chcemy być "mostem" łączącym polski przemysł chemiczny z innymi krajami.

Dobra marka i pełne zaspokojenie potrzeb klientów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zapewniają nam rosnący udział w rynku.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe "GZRM" Sp. z o.o.

Marynarki Polskiej 98 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 785910222

http://www.gzrm.pl


Zakład powstał w 1951 roku. Początkowa działalność skupiała się na remontach oraz instalacji maszyn parowych i kotłów grzewczych. Projektowanie, produkcję oraz montaż wentylatorów promieniowych rozpoczęto w połowie lat sześćdziesiątych.

Pięć lat później wprowadzono do produkcji wentylatory osiowe.

Przez kolejne lata zakład rozwijał zakres oferowanych prac montażowych i zwiększał ofertę produktów.

Przy współpracy biur projektowych, techników i inżynierów GZRM powstawały kolejne projekty urządzeń, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Lata 70 to dynamiczny rozwój w produkcji. Wentylatory przemysłowe znalazły swoje zastosowanie w kopalniach miedzi oraz innych gałęziach przemysłu na terenie całego kraju.

 29 października 1993 roku zakład został sprywatyzowany i zarejestrowany jako spółka. Obecnie firma produkuje urządzenia z zakresu:

 • wentylacji, odpylania, transportu pneumatycznego /wentylatory, filtry, cyklofiltry/
 • transportu mechanicznego /przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe, ślimakowe/
 • separacji oraz dozowania /dozowniki celkowe, przesiewacze/


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Gdański Uniwersytet Medyczny

Marii Skłodowskiej – Curie 3 A, Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583491561 601306093

http://www.gumed.edu.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Gdański Uniwersytet Medyczny

M.Skłodowskiej-Curie 3a Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48508302332

https://gumed.edu.pl/


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą, a także najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu. Według Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy GUMed jest:

 • najlepszą uczelnią medyczną w Polsce,
 • drugą uczelnią w kraju pod względem efektywności naukowej w rankingu Perspektyw w 2018 r.,
 • najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza (19% studentów zagranicznych),
 • plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju (7 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to stabilny pracodawca z długoletnimi tradycjami, którego jednym z celów strategicznych jest rozwój kadry przy wsparciu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna