Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Iglotex

ul. Leśna 2 Skórcz POMORSKIE

Tel: 797600649

http://iglotex.pl


Grupa Kapitałowa Iglotex to zdywersyfikowana i zintegrowana pionowo grupa dystrybucyjno produkcyjna.

Jesteśmy liderem na rynku żywności mrożonej w Polsce. Posiadamy ogólnopolski zasięg wspierany oddziałami dystrybucyjnymi i silnym zespołem sprzedaży. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami, a w naszej ofercie znajdują się produkty mrożone, chłodzone i suche. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem handlowym dla kilkudziesięciu tysięcy Klientów rocznie.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Transport / logistyka
 • Inna

Ignaczak Technika Grzewcza Spółka z o.o.

Wiejska 26 Słupsk POMORSKIE

Tel: 598401319

http://www.technikagrzewcza.com.pl


Ignaczak Technika Grzewcza Spółka z o.o. jest firmą wykonującą zaawansowane instalacje wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania budynków produkcyjnych, użyteczności publicznej i mieszkalnych. Nasze instalacje wykonujemy z polietylenu, polipropylenu, PCW, PVC i miedzi.

Funkcjonujemy od 1996 roku przechodząc kolejne etapy rozwoju, zarówno kadry inżynieryjnej jak i wdrażania najnowszych technologii instalacji w budownictwie, specjalizując się w dziedzinie techniki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa.

Więcej informacji na naszej stronie www. technikagrzewcza.com.pl


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe
 • Inżynieria środowiska
 • Chłodnictwo / klimatyzacja

iGo3D Polska Wioleta Albetzka

Górnicza 49B Gdynia POMORSKIE

Tel: 887791580

http://www.igo3d.com.pl/


Jesteśmy specjalistami w dziedzinie druku 3D. Podpowiadamy i dostarczamy optymalnych rozwiązań w zakresie narzędzi do drukowania w technologii 3D. iGo3D.com jest pierwszym międzynarodowym dystrybutorem oferującym produkty związane z technologią druku 3D i tym samym liderem na rynku niemieckim. iGo3D Polska jako wyłączny przedstawiciel w Polsce korzysta teraz z tego potencjału na naszym rynku.

Ze względu na szybki rozwój drukarek 3Dskanerów 3D i oprogramowania 3D,  technologia druku 3D staje się coraz bardziej atrakcyjna i dostępna nie tylko dla firm ale także osób prywatnych. Oferta iGo3D Polska odpowiada tym oczekiwaniom.  Sprzęt dostępny na  www.igo3d.com.pl pozwala na wydruk narzędzi do domu, gadżetów, zabawek dla dzieci, przedmiotów dekoracyjnych.  Jako iGo3D Polska oferujemy swoim Klientom kompleksowe rozwiązania takich marek jak: Ultimaker,3DoodlerXYZprinting3D SystemsBeeVeryCreativeInnofil3DVerbatim. W ofercie iGo3D Polska znalazły się zarówno produkty Premium jak również podstawowe produkty oraz  zestawy do samodzielnego montażu (DIY).

Mając dostęp do wszelkich nowości, współpracy z międzynarodowymi producentami oraz naszą centralą w Niemczech, gdzie na bieżąco prowadzone są badania i testy nowych urządzeń stale pracujemy i rozszerzamy naszą ofertę o wszelkie nowości związane z technologią druku 3D. Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

IHS Markit

Marynarki Polskiej 163 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 0588823746

http://www.ihsgdansk.com/


IHS Markit jest międzynarodową firmą powstałą z niedawnego połączenia amerykańskiej firmy IHS i angielskiej spółki Markit. Firma ma główną siedzibę w Londynie i jest notowana na amerykańskiej giełdzie NASDAQ (INFO). Specjalizuje się w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie różnych rynków oraz wspomaganiu procesów decyzyjnych u klientów biznesowych i instytucjonalnych z ponad 165 krajów. W 2011 roku Forbes uznał IHS za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Szeroki obszar naszych kompetencji oraz kompleksowe podejście do oferowanych usług są unikalne. W 31 krajach IHS Markit zatrudnia około 13,000 specjalistów na całym świecie, w tym około 3700 pracowników IT. Naszych produktów używają największe banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, oraz firmy przemysłowe z wielu obszarów gospodarki.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Informatyka

IJ POLAND

ul. Ignacego Krasickiego 35 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 221012650

http://www.injob.com/pl/pl/


Szukamy wykwalifikowanych kandydatów i dbamy o ich zatrudnienie w firmie, z uwzględnieniem odpowiedniej jego formy: stałej lub tymczasowej. Jesteśmy ekspertami w selekcji talentów, specjalistów i managerów posiadających kierunkowe wykształcenie i odpowiednie doświadczenie na danym stanowisku.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inna

IKEA Industry Poland sp. z o.o. oddział w Lubawie

Borek 3 Lubawa WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: 89 6455800 wew 520

http://www.industry.ikea.pl


Należymy do IKEA Industry, która jest największym producentem mebli na świecie. Produkujemy meble z drewna lub jego komponentów. Grupa IKEA Industry zatrudnia 20500 pracowników w 40 zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie

Borek 3 Lubawa WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: 89 645 58 00

http://www.ikea.com


Grupa IKEA Industry powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa IKEA Industry zatrudnia około 20500 pracowników w 40 zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech konstynentach.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

IKEA Retail Sp. z o.o

Złota Karczma 26 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 769 94 79 wew.2

http://www.ikea.com/pl/pl/


Jesteśmy firmą, która kieruje się wartościami,a naszą prawdziwą pasją jest domowe życie.Projektując każdy produkt kierujemy się jednym - chcemy, by dom stał się lepszym miejscem. Koncept IKEA opiera się na idei oferowania szerokiego asortymentu artykułów wyposażenia domu, dostępnych dla wielu ludzi, a nie tylko dla garstki wybranych. Możemy to osiągnąć, łącząc funkcjonalność, jakość, dobre wzornictwo i wartość produktów - zawsze działając w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyjątkowy koncept IKEA jest obecny we wszystkim, co robimy, w każdej części naszej firmy i naszego modelu biznesowego, od projektowania, poprzez pozyskiwanie surowców, pakowanie i dystrybucję. Chcemy, by codzienne, domowe życie wielu ludzi stawało się jeszcze lepsze.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z. o. o.

Osmańska 12 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: +48224302600

http://www.poland.ilf.com


ILF Consulting Engineers Polska jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo-doradczych, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje, ropa, gaz i przemysł.

Łącząc bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską, z sukcesem świadczymy usługi projektowe, doradcze oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.

Dzięki międzynarodowemu know-how i kompetentnemu zespołowi, już od 20 lat umiejętnie stawiamy czoła nawet najbardziej złożonym interdyscyplinarnym zadaniom, służąc wsparciem w trakcie całego cyklu realizacji przedsięwzięcia i łącząc kompetencje techniczne wielu dziedzin. Zrealizowaliśmy do tej pory ponad 300 projektów z różnych branż w Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji.

Należymy do Grupy ILF ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym, skupiającej ponad 40 oddziałów na pięciu kontynentach.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo lądowe
 • Energetyka
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Geologia
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria procesu
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

ILHO PL S.A.

Ogrodowa 28/30 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 509848781

http://ilho-pl.pl


POWSTALIŚMY W 2009 ROKU JAKO POŁĄCZENIE CZTERECH PORTUGALSKICH FIRM DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE BUDOWNICTWA ORAZ WYPOSAŻENIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH.

ILHO PL reali­zuje inwe­sty­cje budow­lane w cha­rak­te­rze Gene­ral­nego Wyko­nawcy. W obsza­rze naszych dzia­łań znaj­dują się obiekty komer­cyjne, han­dlowo-usłu­gowe, hote­lowo-restau­ra­cyjne oraz prze­my­słowe. Wspie­ramy naszych klien­tów na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji, pod­su­wamy opty­malne roz­wią­za­nia pro­jektowe i tech­no­lo­giczne oraz ofe­ru­jemy pomoc w uzy­ski­wa­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów i pozwo­leń.

Zaczynając od budowy supermarketów rozwinęliśmy swoją działalność w trzech podstawowych obszarach:

 • budownictwo,
 • dostawa i montaż wyposażenia sklepów, lokali gastronomicznych i hotelarskich,
 • chłodnictwo przemysłowe i komercyjne.

W każ­dym z wymie­nio­nych wyżej obsza­rów świad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­cyjne. Tym co wyróż­nia naszą firmę na rynku jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych przez nas usług.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe