Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Instytut Łączności PIB

ul Jaśkowa Dolina 15 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48583417121

http://www.il.gda.pl


Oddział Instytutu Łączności w Gdańsku został powołany do życia w 1962 roku, w wyniku współdziałania Instytutu Łączności w Warszawie i Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej. W 1999 roku Oddział przekształcił się w Samodzielną Zamiejscową Pracownię Telekomunikacji i Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku, a w 2005 roku w Samodzielną Pracownię Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku. Obecnie działa pod nazwą Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych.

Obszar działalności Zakładu:

 • Radiokomunikacja cyfrowa: badania w zakresie rozwoju systemów symulacje, rozwój oprogramowania symulacyjnego, kryptografia, urządzenia prototypowe
 • Rozwiązania łączności bezprzewodowej dla potrzeb e-nawigacji - np. VDES
 • Badania propagacyjne, planowanie radiowe systemów radiokomunikacyjnych
 • Wpływ turbin wiatrowych na systemy łączności bezprzewodowej oraz radarowe
 • Sieci sensorowe
 • Radiokomunikacja satelitarna (Inmarsat, Cospas-Sarsat, VSAT etc.)
 • Radionawigacja GPS, DGPS, Galileo, AIS
 • Systemy lokalizacji i monitoringu
 • Ekspertyzy i opracowania profesjonalne w zakresie cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych, systemów radionawigacyjnych, a w szczególności systemów radiokomunikacji morskiej (consulting).

W ramach Instytutu Łączności w Gdańsku funkcjonują dwie pracownie:

Projekty realizowane obecnie przez Instytut w Gdańsku:


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Informatyka
 • Metrologia
 • Telekomunikacja

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Kościerska, 7 Gdańsk

Tel: 58 5222947

http://www.ibwpan.gda.pl


Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo wodne
 • Inżynieria środowiska

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48 58 3460 881

http://www.imp.gda.pl


Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące sie na 18 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Automatyka
 • Budownictwo wodne
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Inżynieria procesu
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Metrologia
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Wiertnictwo

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Fiszera 14 Gdańśk POMORSKIE

Tel: 58 346 08 81

http://www.imp.gda.pl


Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące sie na 18 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: +48 58 346 08 81

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN założono w 1956 r. do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Inżynieria procesu
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583 460 881

http://www.imp.gda.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: (058) 6995251

http://www.imp.gda.pl/


Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: +48585225132

http://www.imp.gda.pl


nstytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest jednostką naukową kategorii A zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 roku, powołanym w 1956 roku. Jest czołowym instytutem PAN w Polsce północnej i drugim co do wielkości w kraju. Zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym blisko 100 ze stopniami naukowymi. IMP PAN posiada wszystkie uprawnienia akademickie, w tym do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w trzech dziedzinach naukowych: mechanice, budowie i eksploatacji maszyn oraz energetyce (tylko stopnień doktora). IMP PAN posiada duże doświadczenie w koordynacji i realizacji prac związanych z projektami badawczymi oraz pracami rozwojowymi, w tym m.in. 3 projekty kluczowe POIG (1 koordynacja), projekt strategiczny NCBiR (kordynacja), projekty w ramach PBS, INNTECH, GEKON, PROGRAMY RAMOWE UE (w tym koordynacje). Przy Instytucie działają również organizacje, których podstawowym celem jest transfer wyników badań do gospodarki, w tym Bałtycki Klaser Eko-Energetyczny oraz spółka IMP InTech.
Instytut prowadząc szeroką współpracę z przemysłem w celu komercjalizacji wyników swoich badań uzyskał szereg nagród i wyróżnień, w tym: Zielony Feniks nagroda za działalność na polu eko-energetyki oraz Jakość roku 2010 i 2013 w kategorii projektów badawczych.
W 2015 roku organizacje z otoczenia biznesu przyznały Instytutowi Diamenty Forbsa oraz Gazelę Biznesu. Instytut otrzymał też Energy Globe National Award 2015 w dziedzinie ochrony środowiska.
Specjalności naukowe reprezentowane w IMP PAN: konwersja energii w przepływach, diagnostyka turbin i obiegów cieplnych, aerodynamika przepływów zewnętrznych i wewnętrznych, mechanika i dynamika maszyn, monitorowanie stanu konstrukcji, energetyka wodna i wiatrowa, inżynieria plazmy i laserów, rozproszona generacja ciepła i energetyka z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sprzężona generacja ciepła i energii elektrycznej (CHP), magazynowanie energii. 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna