Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48 58 3460 881

http://www.imp.gda.pl


Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące sie na 18 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Automatyka
 • Budownictwo wodne
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Inżynieria procesu
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Metrologia
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Wiertnictwo

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Fiszera 14 Gdańśk POMORSKIE

Tel: 58 346 08 81

http://www.imp.gda.pl


Instytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące sie na 18 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: +48 58 346 08 81

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN założono w 1956 r. do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Inżynieria materiałów
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Inżynieria procesu
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: (058) 6995251

http://www.imp.gda.pl/


Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583 460 881

http://www.imp.gda.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: +48585225132

http://www.imp.gda.pl


nstytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest jednostką naukową kategorii A zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 roku, powołanym w 1956 roku. Jest czołowym instytutem PAN w Polsce północnej i drugim co do wielkości w kraju. Zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym blisko 100 ze stopniami naukowymi. IMP PAN posiada wszystkie uprawnienia akademickie, w tym do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w trzech dziedzinach naukowych: mechanice, budowie i eksploatacji maszyn oraz energetyce (tylko stopnień doktora). IMP PAN posiada duże doświadczenie w koordynacji i realizacji prac związanych z projektami badawczymi oraz pracami rozwojowymi, w tym m.in. 3 projekty kluczowe POIG (1 koordynacja), projekt strategiczny NCBiR (kordynacja), projekty w ramach PBS, INNTECH, GEKON, PROGRAMY RAMOWE UE (w tym koordynacje). Przy Instytucie działają również organizacje, których podstawowym celem jest transfer wyników badań do gospodarki, w tym Bałtycki Klaser Eko-Energetyczny oraz spółka IMP InTech.
Instytut prowadząc szeroką współpracę z przemysłem w celu komercjalizacji wyników swoich badań uzyskał szereg nagród i wyróżnień, w tym: Zielony Feniks nagroda za działalność na polu eko-energetyki oraz Jakość roku 2010 i 2013 w kategorii projektów badawczych.
W 2015 roku organizacje z otoczenia biznesu przyznały Instytutowi Diamenty Forbsa oraz Gazelę Biznesu. Instytut otrzymał też Energy Globe National Award 2015 w dziedzinie ochrony środowiska.
Specjalności naukowe reprezentowane w IMP PAN: konwersja energii w przepływach, diagnostyka turbin i obiegów cieplnych, aerodynamika przepływów zewnętrznych i wewnętrznych, mechanika i dynamika maszyn, monitorowanie stanu konstrukcji, energetyka wodna i wiatrowa, inżynieria plazmy i laserów, rozproszona generacja ciepła i energetyka z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sprzężona generacja ciepła i energii elektrycznej (CHP), magazynowanie energii. 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ul. Śniadeckich 8 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 22 5228223

http://praktyki.waw.pl


Centrum Zastosowań Matematyki działające w strukturach Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk zajmuje się m.in. rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób prowadzona i rozwijana jest współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Informatyka
 • Inżynieria procesu
 • Inna

Instytut Morski w Gdańsku

Długi Targ 41/42 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 301 87 24

http://www.im.gda.pl/


Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie:

 • gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego
 • modernizacji i eksploatacji portów
 • hydrotechniki morskiej
 • geotechniki
 • oceanografii operacyjnej
 • monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom
 • gospodarki wodnej i inżynierii morskiej
 • ochrony i kształtowania środowiska
 • ekologii morza
 • zagospodarowania regionu nadmorskiego
 • tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych
 • nowych technologii i gospodarki elektronicznej


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Geologia
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Mechatronika
 • Inna